D-Link rozširuje ponuku mydlink Home o nové Wi-Fi a Z-Wave

Spoločnosť D-Link dnes zásadným spôsobom rozšírila svoj rad riešení automatizácie domácností mydlink Home Automation. Predstavila mydlink Connected Home Hub – domáce centrum prepojené na platforme mydlink, ku ktorému patrí široká škála senzorov a sirén pre domácich majstrov, aby mohli mať lepšie pod kontrolou prípadné zvláštne udalosti. Domáca centrálna brána mydlink Connected Home Hub (DCH-G020) sa pripojí k routeru existujúcej domácej siete a bude sa správať ako centralizované zariadenie, ktoré bude riadiť prístroje mydlink vďaka integrácii bezdrôtových technológií Wi-Fi a Z-Wave, a s využitím aplikácie mydlink Home, ktorá je k dispozícii pre zariadenia s operačnými systémami iOS a Android.

Okrem platformy Connected Home Hub predstavila spoločnosť D-Link celý rad ďalších zariadení, ktoré spolu vzájomne ľahko komunikujú: dverné a okenné senzory Z-Wave Door & Window Sensor (DCH-Z110), snímač detekcie pohybu Z Wave Motion Sensor (DCH-Z120), dymové čidlo Z-Wave Smoke Detector, Wi-Fi snímač zaplavenia vodou (DCH-S160) a Wi-Fi sirénu (DCH-S220).

Výstupné signály senzoru pre dvere/okná Z-Wave Door/Window Sensor, snímače pohybu Z-Wave Motion Sensor a čidlá detekcie dymu Z-Wave Smoke Detector sa stretávajú v centrále Z-Wave Gateway. Vzhľadom k tomu, že produkty radu Z-Wave sú napájané z batérií, môžu ľahko doplniť zariadenia v rámci ekosystému mydlink Home pripojené cez Wi-Fi, ktoré sú napájané z elektrickej siete. Tieto zariadenia sú navyše vysoko spoľahlivé: napríklad snímač pohybu Z-Wave Motion Sensor dokáže detekovať pohyb, bez toho, aby vyvolal falošné poplachy.

„Máme radosť, že sa nám darí rad produktov mydlink Home úspešne rozvíjať. Výsledkom je náš ekosystém inteligentnej domácnosti Smart Home obohatený o ďalšie funkcie, lepšie integrovateľný a cenovo dostupnejší pre spotrebiteľa,“ povedal Kevin Wen, prezident spoločnosti D-Link Europe Ltd. „Naša nová centrála, detektory, snímače dymu a sirény sú skonštruované tak, aby si majitelia nehnuteľností mohli sami podľa svojich potrieb navrhnúť automatizované bezpečnostné riešenia, pričom súčasne kladieme dôraz na cenovú dostupnosť a flexibilitu celkového konceptu.“

Nastavenie a ovládanie zariadení mydlink Home je jednoduché a ľahké – stačí použiť chytrý telefón alebo tablet s aplikáciou Home App, ktorá obslúži všetky hlásenia z jednotlivých zdrojov. Aplikáciu je možné prispôsobiť konkrétnym potrebám v ponukách ‚My Places‘ (Moje miesta), ‚My Devices‘ (Moje zariadenia) a ‚My Actions‘ (Moje akcia) tak, aby reflektovali konkrétnu konfiguráciu zostavy v danej domácnosti.

Ďalšie informácie o platforme mydlink Home:

Koncept mydlink Home poskytuje preverenú, spoľahlivú a rozšíriteľnú platformu, ktorá dokáže spolupracovať so širokou škálou zariadení, ktoré sú súčasťou automatizácie a kompletného zabezpečenia nehnuteľností. Medzi novo podporované zariadenia patria:

Centrála Z-Wave Connected Home Hub (DCH-G020):

Certifikovaná brána Z-Wave, ktorá zaisťuje pripojenie produktov Z-Wave k Wi-Fi, a súčasne má priechodný Ethernet port, takže neprídete o žiadny výstup do domácej siete Ethernet.

Dverný/okenný senzor Z-Wave Door/Window Sensor (DCH-Z110):

Detekuje otvorenie dverí alebo okien a pošle používateľom notifikáciu na ich mobilné zariadenia. Čidlo DCH-Z110 je napájané z batérie, čo umožňuje jeho flexibilné umiestnenie a jednoduchú inštaláciu, pričom batéria vydrží až tri roky. Čidlo je navyše vybavené funkciou sledovania teploty a intenzity svetla, takže poskytuje ďalšie informácie a možnosti integrácie pre ďalšie zariadenia platformy mydlink Home, kde je pomocou aplikácie mydlink Home možné vytvárať nové pravidlá, napríklad rozsvietenie svetla pri otvorení dverí.

Senzor pohybu Z-Wave Motion Sensor (DCH-Z120):

Pošle upozornenie na mobilné zariadenia, keď zaznamená akýkoľvek pohyb. Čidlo „Z-Wave Motion Sensor“ je napájané z batérie, čo umožňuje jeho flexibilné umiestnenie a jednoduchú inštaláciu, pričom batéria vydrží až tri roky. Čidlo je navyše vybavené funkciou sledovania teploty a intenzity svetla, takže poskytuje ďalšie informácie a možnosti integrácie pre ďalšie zariadenia platformy mydlink Home, kde je pomocou aplikácie mydlink Home možné vytvárať ďalšie pravidlá, napríklad rozsvietenie svetla alebo zapnutie ventilátora či vykurovacieho telesa v závislosti na teplote vzduchu v miestnosti.

Dymový senzor mydlink Home Z-Wave Smoke Detector (DCH-Z310):

Čidlo na detekciu dymu, odolné proti neoprávnenej manipulácii, je napájané z batérie a má tlačidlá pre testovanie alarmu a funkčnosti. Je ideálny pre flexibilné umiestnenie a jednoduchú inštaláciu. Batéria vydrží až tri roky. Možno ho ľahko integrovať s inými zariadeniami platformy mydlink Home a vytvárať rozšírené pravidlá celkovej odozvy systému.

Čidlo zaplavenia mydlink Home Wi-Fi Water Sensor (DCH-S160):

Tento senzor sa pripája do zásuvky elektrickej siete a priamo k existujúcej domácej Wi-Fi sieti alebo voliteľne k bráne mydlink Connected Home Hub. Úlohou DCH-S160 je detekovať prítomnosť vody a poslať správu na mobilné zariadenia, aby boli používatelia na únik vody upozornení. Wi-Fi snímač zaplavenia vodou je ideálne vhodné inštalovať v blízkosti ohrievačov vody, práčok, umývačiek riadu a akvárií, aby mohol poskytnúť včasné upozornenie na únik vody a predísť prípadným ďalším škodám, ktoré únik vody môže spôsobiť. Čidlo detekuje vodu pozdĺž celej dĺžky kábla, aby bol jeho záber detekcie čo najväčší, a možno ho rozšíriť pozdĺž celej dĺžky rúrok. Používatelia môžu nastaviť aplikáciu mydlink Home tak, aby riadila a aktivovala ďalšie zariadenia v rámci platformy mydlink Home, napríklad sirény, alebo naopak iné zariadenia vypla pomocou funkcie mydlink Home Smart Plug.

Siréna mydlink Home Wi-Fi Siren (DCH-S220):

Hlavným účelom je pomôcť odstrašiť prípadného votrelca a umožniť používateľom, aby mali prehľad, čo sa deje v ich dome. Siréna DCH-S220 spustí akustický alarm a pošle správu na mobilné zariadenia používateľa. Inštalácia sirény je jednoduchá – v rámci siete Wi-Fi ju nakonfigurujete stlačením tlačidla WPS a môže vydávať až šesť rôznych zvukov v závislosti na zariadení a akcii, ktorá sa po aktivácii alarmu má spustiť. Pomocou aplikácie mydlink Home môžu používatelia sirénu ovládať, riadiť jej hlasitosť a vytvárať pravidlá pre následné akcie s ďalšími zariadeniami v rámci platformy mydlink Home, ako sú snímač zaplavenia vodou, čidlo pohybu alebo dverný/okenný senzor.

Cena a dostupnosť

Nové produkty by podľa plánu mali byť dostupné na našom trhu od júna 2015 za cenu od 49,99 €. Podrobnejšie informácie o jednotlivých zariadeniach sú k dispozícii na adrese www.dlink.com