Slovensko v mnohých ukazovateľoch výrazne prekonalo európsky priemer.

Úspešný rok Visa Europe

V oblasti kartových platieb žijeme vzrušujúce obdobie a je veľmi pravdepodobné, že rok 2015 bude rokom veľkých príležitostí. Podľa ročných obchodných výsledkov, ktoré spoločnosť Visa Europe zverejnila, minuli európski zákazníci s použitím Visa kariet viac ako 2 bilióny Eur, z toho 1,5 bilióna Eur prostredníctvom transakcií na POS termináloch. Objem celkovej spotreby prostredníctvom platobných kariet Visa vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 7,5%. Slovenský trh zaznamenal prudký, dvojciferný nárast, ktorý v mnohých ukazovateľoch prekonal európsky priemer.

Slovensko – raketový trh

Slovensko s nárastom počtu transakcií o 22,4%, na viac ako 200 miliónov transakcií, predstavuje jeden z najrýchlejšie rastúcich trhov v regióne Visa Europe. Slováci minuli kartami Visa 11,57 miliárd Eur, čo je o 14% viac ako minulý rok, zároveň narástol aj počet platobných kariet Visa až na 2,77 milióna kariet. Karty Visa si udržiavajú na Slovensku pozíciu neohrozeného trhového lídra.

Vynikajúce výsledky vo všetkých hlavných oblastiach činnosti na Slovensku odzrkadľujú nárast vôle a záujmu zákazníkov používať jednoduché a bezpečné platby kartou. Úspech sa dosiahol aj pri zavádzaní nových a inovatívnych platobných nástrojov ako sú napríklad mobilné platby, ktoré reflektujú potreby zákazníkov i partnerov – spotrebiteľov, obchodníkov a bánk..

Terminály u obchodníkov sa využívajú čoraz viac

Podľa výsledkov za rok 2014 slovenskí držitelia kariet Visa čoraz viac využívajú platby priamo terminálmi na mieste predaja. Nárast transakcií na POS termináloch zaznamenal najväčší medziročný rast, a to o 30,3%. Ide o výrazne vyšší rast ako v ostatných krajinách Visa Europe, ktoré dosahujú priemerný medziročný rast 10,4%. Toto číslo je ešte významnejšie ak sa pozrieme na susednú Českú republiku, kde počet transakcií na POS termináloch vzrástol o 3,4%.

Slováci výrazne pokročili v používaní kariet Visa, ich návyky sa rýchlo menia a bezkontaktné karty spôsobili, že platby sú pohodlnejšie ako kedykoľvek predtým. Výber z bankomatov na Slovensku klesol o 6,5%, čo len potvrdzuje prebiehajúci trend, že Slováci stále viac a viac preferujú transakcie na POS termináloch priamo v obchode pred manipuláciou s hotovosťou.

Veľký potenciál je aj v NFC mobilných platbách, keďže Slovensko už zaviedlo SIM centrické mobilné platobné riešenie a ako druhá európska krajina komerčne spustila aj NFC HCE (cloudové) mobilné platby. Počas tohto roku sa očakáva komerčné uvedenie cloudových mobilných platieb viacerými členskými bankami Visa, a tak budú pre slovenských zákazníkov možnosti platieb na POS termináloch ešte flexibilnejšie.

Visa debetné karty na slovenskom platobnom trhu dominujú

Slováci v porovnaní s inými typmi kariet preferujú používanie debetných kariet Visa. Slovenskí držitelia kariet minuli v roku 2014 prostredníctvom debetných kariet Visa 11,05 miliárd Eur, čo predstavuje v tomto programe kariet ročný rast o 14,4%. V porovnaní s rokom 2013 používali lokálni držitelia kariet svoje debetné karty častejšie aj u obchodníkov, keď počet transakcií na POS termináloch s debetnými kartami Visa v roku 2014 dosiahol 50,2 transakcií na kartu, čo predstavuje nárast o 22,7%. Európsky priemer počtu POS transakcií na jednu debetnú kartu Visa je 70,5, takže z tohto hľadiska má Slovensko priestor na ďalší rast. Na druhej strane, v Českej republike je priemerný počet transakcií na POS termináloch 47,6 na jednu debetnú kartu Visa. Potenciálny rast počtu POS transakcií podporuje aj skutočnosť, že viac ako 90% trhu s bezkontaktnými kartami na Slovensku patrí spoločnosti Visa Europe ako aj to, že do roku 2017 by mala byť sieť, ktorá prijíma karty plne bezkontaktná.

 E-commerce – výnimočný rok slovenských e-obchodníkov

Nárast výdavkov o 80,1% – pri platbách v slovenských e-obchodoch, slovenskými i zahraničnými Visa kartami, jasne ukazuje nadšenie zákazníkov používať on-line platobné riešenia. Táto chuť nakupovať on-line nemá vplyv iba na zahraničné elektronické obchody, ale vytvára nové príležitosti aj pre e-obchodníkov na Slovensku. Sieť elektronických obchodov sa bude naďalej rozširovať a impulz rastu elektronického obchodu na Slovensku je aj v riešení Visa, ktorým je elektronická Visa peňaženka V.me. Dostupná by mala byť už v prvom štvrťroku 2015 a táto elektronická peňaženka urýchli a samozrejme zjednoduší platby v elektronických obchodoch.