Osteoporóza neobchádza ani mužov!

Ozajstní muži budujú svoju silu zvnútra

Osteoporóza je všeobecne známa ako choroba žien. Chorobné ubúdanie kostnej hmoty sa však nevyhýba ani mužom. Svetový deň osteoporózy, ktorý sa konal 20. októbra, zahŕňal kampane národných spoločností pre boj s osteoporózou s aktivitami na viac ako 90 krajinách sveta. Venoval sa mužskej osteoporóze pod názvom – Ozajstní muži budujú svoju silu zvnútra. Posilňovať je totiž možné nielen svaly, ale aj kosti a mužská sila má základ práve v pevnej, zdravej kostre. Muži, ktorí sa zdajú navonok silní, môžu byť v skutočnosti zvnútra slabí a neuvedomujú si to. Jednému z piatich mužov vo veku nad 50 rokov sa zlomí kvôli osteoporóze niektorá z kostí. Absolútna väčšina z nich dovtedy o svojej diagnóze nevedela, neboli teda ani liečení. Ich tiché ochorenie sa prejavilo až zlomeninou.

Osteoporóza postupne oslabuje kosti, čo vedie k bolestivým fraktúram. Tie môžu nastať po miernom páde z výšky, pri kýchaní, silnom kašli a dokonca aj pri viazaní šnúrok. Áno, stáva sa to aj silným chlapom. Preto Medzinárodná nadácia pre osteoporózu vyzýva mužov, aby budovali svoju silu zvnútra. Prvým krokom je pre nich odhalenie mýtov, ktoré osteoporózu sprevádzajú, pochopenie príčin ochorenia a rozpoznanie rizík typických pre mužov. Okrem diagnóz 50–tnikov medzi ktoré patria napríklad kardiovaskulárne ochorenia či hyperplázia prostaty, treba pri preventívnych prehliadkach myslieť aj na osteoporózu. Muži majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť ako ženy, že po zlomenine krčka bedrového kĺbu zomrú. Je pravdepodobnejšie, že muž utrpí osteoporotickú zlomeninu, než že dostane rakovinu prostaty. Až tretina všetkých zlomenín bedrového kĺbu vo svete sa vyskytuje u mužov.. Špecifickými rizikovými faktormi pre mužov je nedostatok pohlavného hormónu testosterónu, užívanie niektorých liekov na rakovinu prostaty, rodinná anamnéza, dlhodobé užívanie kortikoidov počas života (viac ako tri mesiace. Zvýšené riziko okrem kortikoidov predstavujú hormóny štítnej žľazy, vo veľkých dávkach niektoré antipsychotíká, antikonvulzíva (lieky proti kŕčom), antiepileptiká, užívanie lítia, metotrexátu, heparínu, antacíd (proti páleniu záhy) a inhibítorov protónovej pumpy, poruchy vstrebávania vápnika či vitamínu D, reumatoidná artritída, zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), celiakia, diabetes typu 1 a 2, hyperparatyreóza (spôsobuje zvýšené vyplavovanie vápnika do krvi), chronické ochorenia pečene a obličiek, lymfóm a mnohopočetný myelóm, hyperkalciúria (nadmerné vylučovanie vápnika močom) a tyreotoxikóza (ochorenie štítnej žľazy)

 

Muži by mali myslieť aj na riziká súvisiace so životným štýlom. Dokázalo sa, že fajčiari majú oproti nefajčiarom nižšiu hustotu kostí a tým vyššie riziko zlomenín. Ďaľšími faktormi je nadmerná konzumácia alkoholu, zlá strava (nízke hladiny vápnika, menej ako 600 mg za deň), nedostatok vitamínu D, nedostatok fyzickej aktivity alebo nadmerné cvičenie, ktoré vedie k nízkej telesnej hmotnosti, nízky index telesnej hmotnosti (BMI nižšie ako 20)

Muži by sa mali dať vyšetriť na prejavy osteoporózy u lekára, ak sú starší ako 70 rokov. V nižšom veku (50 až 69 rokov) by sa mali dať otestovať, ak majú niektoré zo spomínaných rizikových faktorov.

Budujte si pevné kosti:

  1. Pravidelne cvičte

2. Správne sa stravujte

  1. Skoncujte so zlým životným štýlom
  2. Spoznajte svoje rizikové faktory
  3. Ak vám predpíšu liečbu, pravidelne ju užívajte

 

Budujte si svoju silu zvnútra a budete silní a zdraví i navonok.