Reštart pre celé telo s Avonom

Myslíte si, že poznáte AVON? Naozaj?! Tušili ste, že až 70% výskumníkov v Avone predstavujú ženy? Práve ženy totiž vedia najlepšie, čo potrebuje ženská pokožka, a preto sa obľúbená kolekcia Planet SPA opäť rozrastá o čerstvé novinky. Osvieženie svojej pleti i telu dodáte povzbudzujúcimi produktami obsahujúcimi čínsky zelený čaj, ktoré sa stanú neodmysliteľnými doplnkami vašej každodennej rutiny.

Stres či iná psychická záťaž sa vo veľkej miere odrazí aj na našej pleti či pokožke. Ako proti takýmto vplyvom účinne bojovať a predísť? Odpoveďou je čínsky zelený čaj. Ide o aktívnu ingredienciu plnú antioxidantov. Vďaka tomuto zloženiu sa pokožka regeneruje, je chránená pred oxidačným stresom a jej ochranná bariéra je normalizovaná. Vaša pleť si predsa zaslúži hýčkanie s povzbudzujúcim relaxačným rituálom Planet SPA, ktorý jej dodá tiež potrebnú hydratáciu a osvieženie.

Povzbudzujúci telový peeling s výťažkom zo zeleného čaju

Objem: 200 ml

Bežná cena: 12,50 €

Povzbudzujúci telový peeling pokožku čistí, vyhladzuje a osvieži.

Povzbudzujúci pleťový sprej s výťažkom zo zeleného čaju

Objem: 100 ml

Bežná cena: 8,90 €

Povzbudzujúci pleťový sprej dodá unavenej pleti hydratáciu pre jej oslnivé rozžiarenie. Vhodný je aj počas dňa a navyše nenaruší ani váš make-up.

Povzbudzujúci telový krém s výťažkom zo zeleného čaju

Objem: 200 ml

Bežná cena: 12,50 €

Povzbudzujúci telový krém zanecháva pokožku príjemne osvieženú a hydratovanú, pričom zároveň obnovuje aj jej jemnosť.

HOT NOVINKA BUDÚCEHO MESIACA

Užívajte si až o 50 % dlhšie riasy a 3-násobný objem s prelomovou technológiou v predlžujúcej a zhusťujúcej špirále Legendary Lenghts. Doprajte si celodennú výdrž a nezabudnuteľný pohľad jedným ťahom.

DOSTUPNÉ OD 1. MARCA 2022.

Súťažná otázka:

Výťažky z akého času nájdete v tomto rade Avonu?

Svoje odpovede posielajte mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 19.2. 2022. Ako predmet správy použite “Avon, Planet Spa

Vylosovaní budú traja výhercovia.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.