Najviac podceňovanou je urologická prehliadka u mužov

Napriek tomu, že preventívna prehliadka u všeobecného lekára trvá približne polhodinu, pravidelne ju absolvuje menej ako 39 % dospelej populácie. V  roku 2020 klesol záujem o preventívne prehliadky ešte o ďalších približne 5 %. Súvisí to najmä s pandémiou koronavírusu, ktorá sa na Slovensku objavila vo februári minulého roka.

Štatisticky najmenej prevencií absolvujú ľudia v produktívnom veku a naopak najviac sa prevencii podrobujú deti – až 80 %. S narastajúcim vekom postupne narastá aj záujem o preventívne prehliadky. Zdravotnú poisťovňu stojí preventívna prehliadka 50 ročného pacienta maximálne 50 eur, pričom napríklad liečba onkologického pacienta s nádorom pľúc v počiatočnom štádiu približne 1500 eur, v pokročilých štádiách aj viac ako 30 tisíc eur. Preventívnymi prehliadkami sa podarilo odhaliť približne 40-50% všetkých ochorení, teda kardiovaskulárnych, onkologických alebo iných odvrátiteľných ochorení. Prevencia je jednoznačne najefektívnejšou a najlacnejšou cestou za zdravím. Zhodli sa odborníci v diskusii Talkie o zdraví. Jej záznam je dostupný na www.talkieozdravi.sk/archiv

Slovensko je v rámci krajín V4 v absolvovaní preventívnych prehliadok na tom percentuálne lepšie ako Maďarsko, ale horšie ako Česko a Poľsko. Vyspelé krajiny západnej Európy pritom bežne dosahujú podiel v preventívnych prehliadkach viac ako 50 % u dospelej populácie. Zatiaľ čo u detí sa návštevnosť preventívnych prehliadok pohybuje v rozmedzí 70-80%, v adolescentnom veku toto percento klesá a to až do 40 roku života. Približne po 40-tke záujem o pravidelné lekárske vyšetrenia opäť narastá. Čo sa dospelej populácie týka, preventívne prehliadky pravidelne absolvuje len približne 32-39% poistencov. „Dôvodom zníženého záujmu je nedostatočná osveta, celkový prístup spoločnosti, ale v uplynulom roku aj pandémia COVID-19, pre ktorú preventívne prehliadky medziročne klesli o 5%. V posledných mesiacoch sa prehliadky opäť rozbehli, pretože všeobecní lekári sa naučili ako manažovať svoje ambulancie a pacientov aj v čase pandémie,“ hovorí MUDr. Darina Haščíková, MPH, hlavná odborníčka pre revízne lekárstvo.

V otázke absolvovania preventívnej prehliadky sú štatisticky ženy zodpovednejšie aj v prípade gynekologickej prehliadky či mamografie. „Najmenej navštevovanou je urologická prehliadka, i keď z roka na rok rastie aj počet mužov, ktorí ju absolvujú,“ približuje MUDr. Beáta Havelková, MPH, podpredsedníčka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Preventívna prehliadka neinformuje len o aktuálnom zdravotnom stave, ale je tiež ukazovateľom toho, čo treba zlepšiť, aby sa pacient do budúcna vyhol vážnym, napríklad kardiovaskulárnym komplikáciám. „Preventívna prehliadka u všeobecného lekára dokáže zachytiť u pacienta vysoký krvný tlak, prediabetes alebo vysokú hladinu cholesterolu, ktoré by mohli neskôr viesť k cievnym mozgovým príhodám alebo infarktu myokardu, ale rovnako aj niektoré onkologické ochorenia“ vysvetľuje MUDr. Darina Haščíková, MPH.

Poisťovne  sa v rámci svojich platforiem snažia poistencom pripomínať, kedy by mali absolvovať ďalšiu preventívnu prehliadku. Dostávajú sms správy alebo pripomienky prostredníctvom aplikácie, kde majú okrem iného vysvetlené, aké vyšetrenia ich čakajú. Vo všeobecnosti trvá preventívna prehliadka 30-40 minút. Jej súčasťou je rozhovor, kontrola váhy, výšky či zmien na pokožke. „Od 40. roku života je súčasťou vyšetrení aj EKG, základné parametre krvného obrazu ako napríklad hladina cholesterolu. Všeobecná zdravotná poisťovňa zároveň od tohto veku vyšetruje aj okultné krvácanie, ktorým sa dá včas odhaliť predispozícia karcinómu hrubého čreva,“ približuje by mohli neskôr viesť k cievnym mozgovým príhodám alebo infarktu myokardu,“ vysvetľuje MUDr. Darina Haščíková, MPH.

V posledných rokoch sú s cieľom skorého záchytu odvrátiteľných ochorení aktívne viaceré skríningové programy. Okrem vyšetrenia skrytého krvácania v stolici sa realizuje napríklad aj skríning rakoviny prsníka. „Záujem o tieto vyšetrenia v posledných rokoch stúpajú. Veľa žien si uvedomilo, že ich môže ohroziť rakovina krčka maternice alebo rakovina prsníka, preto chodia na prehliadky pravidelnejšie,“ hovorí MUDr. Beáta Havelková, MPH.