Čo pomôže znížiť riziko pracovných úrazov vo firme?

Pracovné úrazy sú veľmi nepríjemné nielen pre samotných zamestnancov, ale aj pre firmy. Okrem poškodenia zdravia a v mnohých prípadoch aj trvalých následkov sa poškodí aj meno firmy. Riskovať to, čo ste budovali roky, by bolo veľmi zlé a práve preto by ste mali znížiť riziko pracovných úrazov vo firme. Ako to ale docieliť?

Pravidelne obmieňajte ochranné pracovné prostriedky

Všetko, čo sa pravidelne používa, sa po určitom čase znehodnocuje. Je pochopiteľné, že aj ochranné pracovné pomôcky časom doslúžia. Povinnosťou všetkých firiem je poskytovať zamestnancom ochranné pracovné pomôcky vysokej kvality, ktoré zamestnancom zaručia, že budú pri vykonávaní svojej práce chránení a ich zdravie nebude ohrozené.

Čo by ste zamestnancom mali zabezpečovať? Rozhodne by to mali byť pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, kvalitná ochrana hlavy. Tieto ochranné pracovné prostriedky by mali byť pravidelne menené. Ak je napríklad pracovná prilba čo i len trošku poškodená, už si neplní svoju funkciu a zdravie zamestnanca je ohrozené. Poverte konkrétneho zamestnanca tým, že sa bude starať o dodávanie nových ochranných pracovných prostriedkov pre všetkých zamestnancov. 

Školenia BOZP a kurzy prvej pomoci

Povinnosťou zamestnávateľa je okrem ochranných pracovných prostriedkov zabezpečiť školenia BOZP a kurzy prvej pomoci. Úraz sa môže stať kedykoľvek a komukoľvek vo firme a rozhodovať môžu aj minúty. A práve preto je potrebné, aby zamestnanci mali znalosti týkajúce sa prvej pomoci. Akreditované kurzy vás naučia ako zachrániť ľudský život, osvojiť si vedomosti a zručnosti postupov poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. 

Nájdite si firmu, ktorá vám poskytne akreditované kurzy prvej pomoci. Myslite na to, že školenie BOZP je pre vašich zamestnancov a pre vašu firmu veľmi dôležité.