Alkohol za volantom: Slovensko s nežiaducim prvenstvom

Sviatky pokoja sú pred dverami a, bohužiaľ, s nimi aj riziko väčšej nehodovosti, za ktorú môže alkohol za volantom. Podľa prieskumov je za každým šiestym úmrtím na slovenských cestách práve alkohol. Trvalo pritom len osem rokov, kým príslušný podiel stúpol takmer štvornásobne: zo 4,3 % na 16,5 %. Európsky štatistický priemer je 13,0 %.

Komplexná správa„Pokrok pri potláčaní šoférovania pod vplyvom alkoholu v Európe“, ktorú pripravila organizácia European Transport Safety Council (ETSC) – Európska rada pre bezpečnosť dopravy so sídlom v Bruseli za predmetné obdobie 2006 – 2016 v rámci dlhodobého programu SMART (Sober Mobility Across Road Transport) uvádza, že v SR – pri priebežných výkyvoch – síce klesol počet vyhasnutých životov pri dopravných nehodách, pod ktoré sa podpísal alkohol, zo 49 na 40 za rok, ale celkové množstvo obetí na cestách išlo nadol oveľa výraznejšie: z 579 na 242. O čo potešujúcejší teda je ostatný údaj, o to nepriaznivejšie sa javí situácia s alkoholom v premávke a jeho smrteľnými dopadmi.

Konkrétne pri porovnaní priemerného medziročného percentuálneho tempa nárastu či poklesu celkového počtu úmrtí pri dopravných nehodách s tempom vývoja počtu takýchto tragédií spojených s alkoholom vychádza Slovensko jednoznačne najhoršie v Európe: rozdiel je 11 %. Na druhej priečke figuruje Grécko s 2,2 %, tretie je Rumunsko (1,6 %). Priemer EÚ-25 je -1 %. Do tejto štúdie zahrnutý Izrael dosiahol -11,7 % a vedie pred Bulharskom (-11,6 %) a Estónskom (-10,0 %).

„Aj tieto alarmujúce údaje nás podnietili ešte intenzívnejšie sa venovať prevencii, edukácii a osvete v tejto sfére,“konštatuje Erik Čížek, predseda predstavenstva občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom Slovensko, ktoré sa popri ďalších hlavných rizikových skupinách – budúcich mamičkách a neplnoletých osobách – venuje problematike šoférovania pod vplyvom alkoholu. Uvedený pomer 4,3 % je z roku 2008, údaj 16,5 % pochádza z roku 2016.

Reálne až štvrtina úmrtí na cestách má spojitosť s pitím

Štúdia „Alcohol 2015“ od European Road Safety Observatory (ERSO) pre Európsku komisiu (EK) podotýka, že nie spomenutých oficiálnych 13 %, ale reálne zrejme až štvrtina úmrtí na cestách starého kontinentu súvisí s alkoholom, čiže napríklad v roku 2016 to bolo približne 6 400 prípadov. Výrazný rozdiel vyplýva okrem iného z toho, že právny poriadok v mnohých krajinách neumožňuje meranie hladiny alkoholu v krvi post mortem.

Podľa odhadov EK 1,5-2,0 % všetkých kilometrov najazdených v Európe absolvujú vodiči s hladinou alkoholu v krvi nad miestny zákonný limit, čiže tzv. BAC (Legal Blood Alcohol Concentration), čo málokde je nulová úroveň: okrem SR už iba v Česku, Maďarsku a Rumunsku. Vo väčšine krajín je hranica 0,2 či 0,5 promile pri rôznych zásadných odchýlkach pre profesionálnych vodičov a začínajúcich šoférov. Na Malte a v Anglicku, Severnom Írsku a Walese je základný strop dokonca 0,8 promile. Škótsko v rámci Veľkej Británie pred piatimi rokmi znížilo prípustné maximum na 0,5 promile.

ETSC ponúkla hypotézu, že z 25 670 úmrtí pri dopravných nehodách v roku 2016 v EÚ by sa zhruba každé piate, teda minimálne 5 120, neudialo, ak by všetci šoféri boli úplne triezvi. Vychádzala zo štúdie profesora Richarda Allsopa pre Parliamentary Advisory Council for Transport Safety (PACTS) a Royal Automobile Club Foundation (RAC)a jeho záverov o miere zvýšenia rizika smrteľnej dopravnej nehody pri hladine 0,5 promile alkoholu v krvi.

Aktivity Fóra Pi s rozumom podporila aj prezidentka

Občianske združenie Fórum Pi s rozumom Slovensko (PSR) tento rok už druhý raz malo v portfóliu svojich aktivít týkajúcich sa vodičov spoluprácu s letným multižánrovým festivalom Pohoda v Trenčíne. Vyškolené dobrovoľnícke hliadky ponúkali návštevníkom bezplatnú možnosť nechať si pred plánovaným odjazdom z areálu kontrolne zmerať hladinu zostatkového alkoholu prostredníctvom certifikovaných testerov.

Do rozširovania povedomia o tejto možnosti na Pohode sa zapájal aj miestny policajný zbor, ktorého členovia rozdávali informačné letáky. V stánku PSR sa zastavila aj prezidentka Zuzana Čaputová a vyjadrila podporu takýmto aktivitám.

Hladinu zostatkového alkoholu si overil približne každý šiesty z 30 000 návštevníkov trenčianskeho festivalu. Až 60 % ľudí sa mylne domnievalo, že už sú spôsobilí šoférovať. „Málokto si uvedomuje, že jeden drink zvýši hladinu alkoholu o 0,2 promile, pričom za hodinu dokáže organizmus za ideálnych okolností odbúrať len 0,15 promile. Pritom pol litra piva má toľko alkoholu ako dva deci vína alebo 5 cl liehoviny,“pripomenul Erik Čížek.

„Vítame každú preventívnu aktivitu, ktorá môže zabrániť zbytočným úrazom a vyhasnutým životom na našich cestách,“skonštatovala mjr. Mgr. Danka Adámiková, vedúca oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v Trenčíne.

Prieskum ESRA z roku 2016 hovorí, že 97 % respondentov si uvedomuje riziká vyplývajúce z jazdy pod vplyvom alkoholu, ale zároveň až 12 % priznalo, že počas ostatných 30 dní minimálne raz šoférovalo s hladinou alkoholu pravdepodobne nad lokálny zákonný limit.