Chcete byť šťastný? Pite minerálnu vodu Budiš Goji

Blíži sa leto, a preto by sme svoju telu mali dopriať osvieženie viac ako po zvyšok roka. Minerálna voda Budiš prichádza s novou osviežujúcou príchuťou, kde sa podarilo spojiť výnimočnú chuť minerálnej vody Budiš a exotického goji. Nízky obsah cukru a minerály, ktoré sú tu obsiahnuté, sú tou správnou voľbou.

Budiš sa vyznačuje unikátnym zložením minerálov, jedinečnou chuťou a blahodarnými účinkami na ľudské zdravie. Vďaka prirodzeným, blahodarne pôsobiacim účinkom získaným priamo v prameni v srdci našej krajiny, priaznivo pôsobí na tráviaci a dýchací systém, činnosť obličiek a prispieva i k detoxikácii nášho organizmu. A práve novinka Budiš Goji, z rady ochutených, je vyváženou kombináciou minerálnej vody Budiš a obľúbenej chuti exotického ovocia goji.

Nová príchuť je určená pre ľudí, ktorí majú radi exotické chute spojené s množstvom minerálnych prvkov, ktoré rozhýbu ich organizmus. Plod goji – kustovnice čínskej sa pestuje najmä v Číne, ale veľmi rozsiahle plantáže sú i v chránených oblastiach Mongolska a Himalájí. A práve tam ho miestni pomenovali ovocie šťastia, pretože veria, že v človeku jeho konzumácia vyvoláva práve tieto pocity.

My goji poznáme predovšetkým v sušenej forme a v primeranom množstve z neho získavame predovšetkým minerály, vitamíny, karotenoidy a je tiež vynikajúcim antioxidantom. Je zdrojom vitamínov C, B, E a z minerálov je to najmä železo, zinok, meď, vápnik, fosfor či selén. Goji priaznivo vplýva na zdravie pokožky, zlepšuje kvalitu vlasov, svalov i kostí. Podporuje trávenie, zvyšujú plodnosť a sexuálnu činnosť mužov aj žien. Toto ovocie sa teda vhodne dopĺňa práve s minerálnou vodou Budiš.

Súťaž:

Zdrojom akých vitáminov je My goji?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 14. augusta 2018. Ako predmet správy použite “súťaž –Budiš 

Súťažíte o:

Traja z vás získajú dve balenia ochutenej vody od Budiš.

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou