Axis rozširuje portfólio na riadenie prístupu

Každá organizácia má svoje vlastné požiadavky na kontrolu prístupu a súbežne s tým, ako firmy rastú, zvyšujú sa aj nároky na riadenie prístupu. Rôzne úrovne zabezpečenia v rámci budovy alebo pracoviska, stovky, ak nie tisíce osobných profilov, ktoré je nutné spravovať a spracovávať, a integrácia rôzneho hardvéru a softvérových aplikácií od rôznych dodávateľov tejto zložitosti moc nepomáhajú. Sieťový ovládač dverí AXIS A1601 dokáže riadiť veľký počet dverí a rýchlo spracovať až 70 000 osobných profilov oprávňujúcich ku vstupu.

Sieťový ovládač dverí AXIS A1601 Network Door Controller je inteligentné, nezávislé zariadenie, ktoré sa inštaluje u dverí a ponúka takmer nekonečné možnosti rozširovania riešenia kontroly prístupu. Keďže je ovládač AXIS A1601 založený na otvorených štandardoch a je kompatibilný s ONVIF profilmi A a C, umožňuje používateľom „namiešať“ a zladiť najlepší dostupný hardvér a softvér a začleniť kontrolu prístupu do ďalších systémov ako napríklad video dohľad, detekcia neoprávneného vstupu, audio prenášané po dátovej sieti a systémy na sledovanie času a dochádzky.

Sieťový ovládač dverí AXIS A1601 bude k dispozícii od júna 2018 prostredníctvom distribučných kanálov spoločnosti Axis.