IKEA odhalila najčastejšie výzvy života v domácnosti

Bez ohľadu na národnosť, kontinent či krajinu v ktorej žijeme, jedno máme všetci spoločné – chceme sa doma cítiť príjemne. V IKEA veríme, že náš život môže byť lepší, keď si ho najskôr zlepšíme doma. Neustále preto navštevujeme ľudí z rôznych kútov sveta a skúmame, ako sa mení ich životný štýl a ich domovy. Tohtoročná Správa o živote v domácnosti odhalila, že bez ohľadu na to, kde bývame či v akej životnej etape sa nachádzame, všetci doma bojujeme s rovnakými problémami a frustráciami. 

Víziou IKEA je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Porozumieť  životu v domácnosti je preto jednou zo základných podmienok pri vývoji výrobkov IKEA. Už štvrtý rok po sebe publikuje IKEA globálnu štúdiu pod názvom Správa o živote v domácnosti. Správa za rok 2017 je v porovnaní s predchádzajúcimi mimoriadna svojim rozsahom a komplexnosťou informácií. Zapojených do nej bolo 22 krajín a viac ako 22 000 ľudí z celého sveta a jej výsledky prinášajú ucelený pohľad na to, čo ľudí trápi a s čím najviac zápasia pri vytváraní lepšieho a krajšieho domova.

Identifikovali sme 5 oblastí, kde v domácnosti vzniká najviac napätia:

1 Radšej priorizujeme ako minimalizujeme

Určite to poznáte. Obnosené tričko, váza po babke, staré detské hračky, darčeky od priateľov. K mnohým veciam máme citový, ba až sentimentálny vzťah a nedokážeme sa s nimi rozlúčiť. Rokmi a zvyšujúcim sa počtom členov domácnosti sa však náš domov napĺňa a v nás to začína vyvolávať nespokojnosť. IKEA odhalila, že „preplnená domácnosť˝ je najčastejšou príčinou napätia v domácnosti. 49 % ľudí tvrdí, že hlavnou príčinou hádok v domácnosti sú rozdielne predstavy o tom, čo neporiadok vlastne je. 27 % ľudí cíti tlak spoločnosti na to, aby sme žili minimalisticky.

Vyhodiť, alebo ponechať? Ktorých vecí sa ťažko vzdávame?

23% ľudí je v strese, lebo nevedia, čo si nechať a čo vyhodiť. 22% ľudí zasa vzrušuje to, keď sa môžu vecí zbaviť.

Keby sme sa mali rozhodnúť, čo si chceme ponechať a čo vyhodíme, až 44% z nás by si ponechalo veci, ktoré nás robia šťastnými (knihy, hudobné nosiče), 31% preferuje ponechať si veci, ktoré skrášľujú náš domov (umelecké predmety, dekorácie), 30% uprednostňuje veci, na ktoré sme hrdí (rôzne zbierky, veci, ktoré sme zdedili).

Vo všeobecnosti platí, že veci neradi vyhadzujeme a radšej hľadáme riešenia, ako ich rozumne skladovať. Najmä bývanie v meste a s ním spojený trend zmenšujúceho sa obytného priestoru si vyžaduje využívať kreativitu vo vytváraní multifunkčných riešení v domácnosti.

2 Potrebujeme vlastný priestor

Každý z nás potrebuje mať doma svoj priestor – miesto, do ktorého nikto nezasahuje. 17 % hádok vzniká v domácnosti na základe porušovania osobného priestoru jej členov. Najcitlivejšie reagujeme, keď si niekto iný sadne na „naše˝ miesto. Paradoxne, až 42% ľudí považuje za ťažké o svoj vlastný priestor požiadať. V domácnosti potom robíme mnoho kompromisov, ktoré nás robia nešťastnými. Pritom ľudia, ktorí nemajú problém svoj priestor definovať (58%) sú spokojnejší so svojimi spolunažívateľmi (77%). Znamená to, že ak sa dokážeme medzi sebou rozprávať a hľadáme riešenia, sme spokojnejší.

Cudzie veci – cudzie starosti?

Obchádzate už roky vec, ktorú neznášate, no tolerujete ju len preto, že patrí vášmu partnerovi? Až 40% ľudí hovorí, že žije s vecami, ktoré nenávidí a ktoré patria iným osobám. Rovnako tak dvaja z piatich ľudí už potajomky vyhodili vec, patriacu inému členovi domácnosti, bez vedomia jej majiteľa. 10% takto vyhodených vecí sú dekorácie a rôzne iné drobnosti.

3 Nie vždy sa doma cítime ako doma

Za dverami našej domácnosti hľadáme útočisko, miesto, kde môžeme byť sami sebou. Byť však prítomný doma nielen fyzicky, ale aj mentálne, je pre nás stále náročnejšie. Dobrá správa je, že až 69 % z nás tvrdí, že keď si spomenie na svoj domov, cíti sa pokojnejšie. 47% ľudí dnes ale považuje za dôležité ostať v spojení s okolitým svetom aj doma. Často si nosíme domov prácu. 24% rodičov má pocit, že ich technológie uberajú o čas spoločne strávený s deťmi. Ak ale necháme prácu za dverami a dokážeme si užívať svoj domáci priestor, cítime sa šťastnejší.

Aké sú teda rady z IKEA? Doprajte si čas len pre seba, vždy, keď to potrebujete. Viac času trávte s rodinou, využívajte na to spoločné aktivity ako napríklad spoločné varenie, hry, prácu v záhrade. Udržiavajte svoju domácnosť čistú a bez zbytočného neporiadku. Toto všetko vám dopomôže k tomu, aby ste sa doma cítili naozaj ako doma.  

4 Technológie

Málokto pochybuje o výhodách, ktoré nám prinášajú nové technológie. Ich využívanie v našich domácnostiach má však aj svoje tienisté stránky. 36 % z nás s nadšením využíva technológie, aby boli viac v spojení s inými členmi domácnosti. Ďalších 33 % však už cíti, že je mimoriadne náročné odpútať sa od nich a nájsť správnu rovnováhu pri domácom používaní technológií. Pozreli sme sa bližšie na to, aký vplyv majú technológie na naše vzťahy a celkovú pohodu. 17 % ľudí cíti vinu za množstvo času, ktorý venujú sociálnym médiám. Viac ako štvrtina opýtaných hovorí, že používanie technológií spôsobuje, že trávia menej času so svojimi partnermi (27%). Ani jedlo nám nebráni v používaní smartfónov. Výzvu s technológiami poznajú aj Slováci. 17 % Slovákov priznáva, že sa hrá s telefónom počas jedenia, 35 % si jedlo fotí a uverejňuje ho na sociálnych sieťach. Ako teda nájsť rovnováhu? Je dobré stanoviť si určité pravidlá, ktoré nám pomôžu byť spolu a navzájom sa počúvať. Môžu to byť pravidelné rodinné stretnutia alebo spoločné večere. 47% opýtaných napríklad zakazuje používať mobily pri jedálenskom stole, 30% má dokonca stanovené limity na používanie mobilov, tabletov či počítačov v domácom prostredí.

5 Neustále sa vyvíjajúca domácnosť

Mnohí sa usilujú dosiahnuť konečný stav svojej domácnosti, ktorý už nebudú musieť ďalej meniť. Pravda je však taká, že tak, ako sa mení svet, menia sa a vyvíjajú aj naše domácnosti. Minuloročná Správa o živote v domácnosti ukázala, že ľudia sa obávajú, že ich domácnosť je „nekonečný príbeh˝. Tohtoročný prieskum sa zameral na to, čo to v praxi znamená a ako sa s touto skutočnosťou ľudia vyrovnávajú. Zistili sme, že až 26% ľudí chce urobiť všetky potrebné zmeny v domácnosti naraz, no cítia, že na to nemajú dostatok energie. 21 % z nás sa bojí začať, pretože má obavu z toho, že veci nedokáže dokončiť. 20% ľudí si nevie rady s tým, ako usporiadať svoj priestor a zrealizovať žiadané zmeny a 10% ani nevie, na koho sa obrátiť – kto by im mohol poradiť či pomôcť. Ako sú so svojimi domácnosťami spokojní Slováci? Až 55 % Slovákov je so svojim domovom spokojných, 22 % má však úplne iný vysnívaný domov. Väčšina z nás by chcela vylepšiť svoju obývaciu izbu. Po kuchyni je to totiž ďalší priestor, v ktorom trávime najviac času. Z prieskumu vyplynulo, že skutočnú „domácu pohodu˝ dosiahneme len vtedy, keď náš domov odráža naše súčasné potreby, nie tie, ktoré sme mali v minulosti, alebo tie, ktoré len očakávame.  Ak dokážeme reagovať na zmeny v našich potrebách a nebránime sa prispôsobiť im domácnosť, dosiahneme pocit skutočného pohodlia a spokojnosti v každom období nášho života.

Ako sa teda dokážeme popasovať so všetkým týmito konfliktami? Vytvorme si lepší život v domácnosti. Lepšia domácnosť sa nedá nikdy dokončiť. Lepšia domácnosť je taká, kde  nepanuje neporiadok, ale obsahuje veci, ktoré máme radi. Lepšia domácnosť je taká, kde si otvorene vytýčime svoj vlastný priestor a priestor pre svoje veci. Lepšia domácnosť je taká, ktorá obsahuje technológie, ktoré však nezasahujú do našich vzťahov. Lepšia domácnosť je tá, kde sa dokážeme uvoľniť, byť sami sebou a tešiť sa s prítomnosti svojich blízkych.

 

Ďalšie zaujímavé zistenia:

Obývačka je spoločenským srdcom domu, miesto stretávania všetkých členov domácnosti.

Spáva o živote v domácnosti ukázala, že obývačku považuje mnoho ľudí za najdôležitejšiu miestnosť, ale je to zároveň aj miesto, kde dochádza najčastejšie k hádkam.

Kde sa doma najčastejšie hádame:

Obývačka (46 %)

Kuchyňa (33%)

Jedálenský stôl (17 %)

Spálňa (14 %)

Kúpeľňa (8 %)

Kde si najčastejšie nájdeme priestor pre seba:

Spálňa (52 %)

Kúpeľňa (38 %)

Obývačka (32 %)

Kuchyňa (18 %)

Mimo domova (15 %)