Office roka v kategórii Kancelária ako DNA firmy vyhralo…?

Druhý ročník celonárodnej súťaže Office roka 2017 pozná svojich víťazov. Spomedzi 36 nominovaných firiem si spoločnosť EY (Ernst & Young) odniesla prvé miesto v kategórii Kancelária ako DNA firmy. Odbornú porotu presvedčil nielen premyslený dizajn moderného officu, ale aj nové inovatívne možnosti pre zamestnancom.

Spoločnosť EY získala prvé miesto v súťaži Office roka 2017 v kategórii Kancelária ako DNA firmy, v ktorej sa porota zamerala na spôsob, ako sa firemná kultúra spoločnosti zakomponovala do jej priestorov. „Veľmi si vážime toto ocenenie. Našim cieľom bolo vytvoriť atraktívne pracovné prostredie, do ktorého sme priniesli náš vlastný charakter, nápaditosť a originalitu,“ uviedol Matej Bošňák, vedúci partner v spoločnosti EY. Firma sa len nedávno presťahovala do nových priestorov v rámci bratislavského polyfunkčného mestského centra Zuckermandel. Sťahovanie využili nielen na zmenu adresy za lukratívnejšiu, ale aj na realizáciu ďalšieho kroku v evolúcii využívania svojich priestorov. Už od začiatku projektu, v roku 2015 zvolili relatívne neštandardný „demokratický“ prístup pri tvorbe dizajnu a výbere funkčných komponentov do nových priestorov.

Okrem profesionálov z oblasti dizajnu dostali možnosť aj priamo zamestnanci prispieť svojimi nápadmi na zlepšenia v rôznych oblastiach. Naskytla sa im príležitosť na hľadanie inšpirácie a výber tých najlepších nápadov, čo vyústilo do nových, moderných a ľudských priestorov spoločnosti. Samotní zamestnanci dnes pri ich využívaní ľahko postrehnú svoj vlastný „odtlačok“, či už je to pri názvoch zasadačiek, dizajne kolaboračných zón, alebo pri výbere nábytku.

Zavedením zdieľaných pracovných miest získali priestory očakávanú dynamiku, ktorá sa už v prvých týždňoch po presťahovaní začala pozitívne prejavovať aj na kultúre spoločnosti. Odpútaním zamestnanca od svojho pracovného miesta vznikli nové podnikateľské príležitosti, ale aj priateľstvá. V priestoroch EY si každý zamestnanec nájde miesto, ktoré v danom momente potrebuje. Celý koncept, prirodzene, umocňujú najmodernejšie IT technológie, ktoré sú pre mladé generácie také samozrejmé. Spoločnosť EY je tak príkladom, že sťahovanie nie je len premiestnenie vecí a zamestnancov z miesta A do miesta B, ale zároveň aj obrovská príležitosť na posun kultúrny i technický.