Amazon vytvára na školách čítacie kútiky Kindlotéky

Spoločnosť Amazon na Slovensku pomáha školám v Seredi a okolí budovať špeciálne čítacie kútiky Kindlotéka. Prvé dva vznikli v júni, ku ktorým teraz pribudli ďalšie dva. Školy vďaka nim získajú 500 elektronických kníh, 100 tlačených kníh a 10 čítačiek Kindle.

Čítanie kníh je kľúčom nielen k úspešnému zvládnutiu všetkých školských predmetov, ale rozvíja aj slovnú zásobu, komunikačné zručnosti a v neposlednom rade je zdrojom nekonečnej fantázie pre deti. Tieto dôvody viedli Amazon, ktorý v Seredi otvoril svoje logistické centrum, aby aj na Slovensko priniesol projekt Kindlotéka. V rámci neho venuje školám špeciálny čítací kútik s názvom Kindlotéka. Prvé dve spustil už v júni na Základnej škole Juraja Fándlyho a na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi. K nim teraz v Seredi pribudli ďalšie dve školy, a to Obchodná akadémia a Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda.

„Sme naozaj veľmi radi, že si Amazon vybral našu školu. Kindlotéka určite spestrí vyučovací proces a podporí čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Vďaka projektu bude bohatšia aj naša školská knižnica o desiatky tlačených kníh,“ hovorí Monika Kroláková, riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda. Riaditeľka Obchodnej akadémie Marta Melayová sa s podobným programom za roky praxe nestretla. „Ide o skvelý program, ktorý kráča s dnešnou digitálnou dobou. Práve preto môže Kindlotéka zaujať aj deti, ktoré doteraz nemali v obľube čítanie.“

Amazon plánuje čítacie kútiky Kidlotéka rozširovať aj mimo Sereď. Už v januári pribudne ďalšia škola, ktorú mohli navrhúť samotní zamestnanci. „Sme radi, že môžeme Kindlotéku predstaviť ľuďom v okolí, kde pôsobíme. Sme hrdí na to, že môžeme podporovať záujem o knihy a čítanie,“ povedal Matt Greene, generálny riaditeľ spoločnosti Amazon v Seredi.