Eurozóne sa darí. Česká republika si zvýšila rating, je na úrovni Slovenska

Eurozóna pokračuje v raste svojej produkcie, experti spoločnosti Euler Hermes očakávajú výrazné zlepšenie trhu práce; rok 2017 by tiež mal pre krajiny eurozóny znamenať zvýšenie exportu. Pozitívna správa prichádza aj pre našich západných susedov, ktorým spoločnosť Euler Hermes zvýšila rating z úrovne BB1 na A1. Česká republika sa tak z hľadiska obchodného rizika dostala na rovnaký stupeň hodnotenia, ako má Slovensko.   

Podľa údajov spoločnosti Euler Hermes sa rast reálneho HDP v eurozóne zrýchlil. V 1. štvrťroku 2017 bol potvrdený na úrovni +0,5% v porovnaní s predošlým kvartálom. Vtedy HDP dosiahol rast +0,4%. „Veríme, že oživenie bude pokračovať najmä preto, že monetárna politika ECB zostane expanzívnou až do polovice roka 2018, ako aj že inflácia dosiahne v tomto roku v priemere + 1,7%. Ďalším faktorom je, že fiškálna politika v eurozóne sa odklonila od obmedzujúceho kurzu a euro zostáva na relatívne stabilnej úrovni,“ povedal Country Manager spoločnosti Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.

Ruka v ruke by tieto údaje spolu s globálnym rastom ekonomiky mali podporovať aj vývoz eurozóny. Navyše, podľa expertov spoločnosti Euler Hermes čaká krajiny eurozóny výrazné zlepšenie trhu práce, ktoré by malo vytvoriť aj postupné zvyšovanie miezd. „Celkovo očakávame zrýchlenie rastu vývozu v eurozóne v roku 2017. Zvýšenie rastu investícií a stabilný rast spotreby by mali tiež zvýšiť rast dovozu,“ dodal Peter Mucina zo spoločnosti Euler Hermes, ktorá je svetovým lídrom v oblasti poistenia pohľadávok.

Darí sa aj Českej republike, ktorá v prvom štvrťroku 2017 zaznamenala rast HDP +1,3% medzikvartálne. Zvýšila sa súkromná spotreba českého obyvateľstva, narástol export. Z pohľadu hodnotenia rizika tak krajine spoločnosť Euler Hermes udelila vyšší rating A1, posun z predošlého BB1. Náš západný sused a najvýznamnejší partner z hľadiska medzištátnej obchodnej spolupráce sa tým pádom dostal na úroveň hodnotenia Slovenska, a to aj bez jednotnej európskej meny. „Tento fakt signalizuje, že česká ekonomika je v dobrej kondícii a pre investorov je stále istejšou krajinou z hľadiska obchodného rizika,“ konštatoval Peter Mucina.