PHILHARMONIA OCTET oslavuje 10 rokov na scéne novým albumom

Zoskupenie PhilHarmonia Octet vzniklo z iniciatívy dvoch skvelých, medzinárodne úspešných českých muzikantov – hobojistu Viléma Veverky a fagotistu Václava Vonáška. Ich zámerom bolo vytvoriť súbor z najlepších českých hráčov súčasnosti, ktorý by konfrontoval domácu hudobnú interpretačnú tradíciu s modernými európskymi štýlmi a trendami. Hráči ansámblu sú vynikajúci sólisti, laureáti medzinárodných súťaží a členovia popredných svetových orchestrov. (Berlínska filharmónia, WDR Köln, Česká filharmónia atď).

Pri príležitosti 10. výročia od svojho založenia prichádza PhilHarmonia Octet s novou nahrávkou, ktorá približuje celkom tri odlišné tváre dychového okteta naprieč dvoma storočiami. Viléma Veverku a Václava Vonáška sme sa spýtali:

Ako hodnotíte predošlé roky v súbore?

VÁCLAV VONÁŠEK: Vzhľadom k tomu, že členovia pôsobia v mnohých rôznych orchestroch a majú množstvo iných sólových či komorných aktivít, je možné hodnotiť ako fakt, že súbor ktorý vznikol  ešte za našich študentských čias, sme dokázali zachovať v takmer nezmenenej zostave.

VILÉM VEVERKA: Súhlasím s Václavom – skĺbiť osem individualít, z ktorých mnohí majú tiež sólové ambície, nie je jednoduché. Pred tými desiatimi rokmi sme boli mladí a nepokojní (to nám zostalo), s romantickými ideálmi (tie pomaly vyprchávajú) a je dobré, že sa nám len ťažko vyberá jeden koncert, ktorý by pre nás znamenal viac než tie ostastné. Myslím, že sa nám darí realizovať náš prvotný zámer – postaviť dychové nástroje na úroveň klasických komorných súborov, sláčikových kvartét a ukázať poslucháčom, že je to možné.

Aké chystáte oslavy? 

VÁCLAV VONÁŠEK: Ťažko si viem predstaviť lepší darček k jubileu než vydanie nášho CD, ktoré teraz vychádza v Supraphone.

VILÉM VEVERKA: Po jeho vydaní budú nasledovať koncerty s repertoárom práve z tohto CD.  Zahráme napríklad v Prahe (v rámci nového cyklu FOK), na festivale Dvořákovo Příbramsko a vo Valticiach. Dva koncerty uskutočníme taktiež v Ostrave, na našom obľúbenom Svätováclavskom hudobnom festivale, kde sme začínali. Povedali sme si, že v tomto roku oslávime desať rokov existencie desiatimi koncertami.

Ako ste vyberali repertoár pre nové CD?

VÁCLAV VONÁŠEK: Mozartove serenády (z ktorých sme vybrali tú temnejšiu, závažnejšiu c moll) tvoria základ repertoáru každého podobného súboru, a nemohli tým pádom zostať nezastúpené. Beethovenov Oktet je síce raným dielom, no napriek tomu na mnohých miestach prezrádza autorovu genialitu a zmysel pre inštrumentáciu dychových nástrojov, kde vytvára zvuk takmer symfonicky hutný. A Kleinovo Divertimeto je navzdory mračnám, ktoré sa nad autorom sťahovali v dobe jeho vzniku, dielom vtipným a veľmi rôznorodým. Jednoducho povedané, je to druh hudby, pri ktorej sa interpreti ani poslucháči ani chvíľu nenudia.

VILÉM VEVERKA: Album by mal byť atraktívny ako pre poslucháčov, ktorí prvýkrát objavia silu dychového okteta, tak aj pre znalcov.

Slávnostný krst CD prebehne na koncerte Philharmónie Octeta 9. mája 2017 v Zrkadlovej sieni Zámku Dobříš v rámci 49. ročníka Hudobného festivalu Antonína Dvořáka Přibram. Festival od počiatku svojej existencie disponuje vysoko kvalitnou dramaturgiou a plejádou vynikajúcich umelcov. Okrem Dvořákových diel sa v programe pravidelne objavujú skladby majstrov 18. a 19. Storočia. Nechýba ani tvorba súčasných skladateľov a koncertné miesta väčšinou spojené s životom Antonína Dvořáka, obohacujúce zážitkami návštevníkov o ďalší rozmer. Hodnotný program a nevšedná atmosféra z festivalu činí jedno z najvyhľadávanejších podujatí Stredočeského kraja.

Foto: Daniel Havel