O svoje dôchodkové úspory sa príliš nestaráme

Do konca januára dostal každý sporiteľ v 2. pilieri výpis od svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti o stave na svojom dôchodkovom účte. Výpis obsahuje prehľad o výške úspor, ich zhodnotení aj poplatkoch za správu. Kľúčovou informáciou je najmä rozdelenie prostriedkov v jednotlivých fondoch, teda samotná investičná stratégia, ktorá má na zhodnotenie našich úspor zásadný vplyv.

O svoje úspory sa nestaráme

Väčšina sporiteľov sa o rozloženie svojho majetku príliš nezaujíma. „Až 80 percent našich sporiteľov je v garantovanom fonde a len pätina si sporí buď čiastočne alebo úplne v akciovom fonde. Je to veľmi zlá správa, vzhľadom na to, že priemerný vek sporiteľa je menej ako 40 rokov a dôchodkové sporenie je beh na dlhé trate“, konštatuje predseda predstavenstva Allianz SDSS Marián Kopecký. Hlavným dôvodom je slabá informovanosť ale aj nezáujem o naše dôchodkové úspory. „Väčšina ľudí až teraz zisťuje, že aj oni patrili k tej mase sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 automaticky presunutí z negarantovaného fondu do garantovaného a až teraz s tým začínajú niečo robiť. To tempo je však pomalé“, dopĺňa portfólio manažér Allianz SDSS Miro Kotov. Zároveň však pozoruje trend, keď si mladí ľudia, ktorí len vstupujúci do 2. piliera, čoraz častejšie volia najmä akcie. „Alokácia novovstupujúcich sporiteľov je väčšinou v pomere 80 percent úspor do akciového a 20 percent do dlhopisového fondu“, hovorí M. Kotov.

 U mladších sporiteľov sa rizikovejšie investovanie očakáva

Podľa M. Kopeckého sa sporitelia sami zbytočne oberajú o možnosť výrazne vyššieho zhodnotenia svojich úspor. „Hoci akciový fond vykazuje vysokú volatilitu, z dlhodobého hľadiska dokáže zvyčajne dosiahnuť oveľa väčší výnos ako dlhopisové fondy. Práve pri takomto druhu sporenia ako je 2. pilier, je pre mladších ľudí optimálne alokovať svoje úspory do akciových fondov“, odporúča M. Kopecký. Potvrdzujú to aj čísla. Allianz SDSS, ktorá spravuje majetok v hodnote viac ako 2,2 miliardy eur pre 425 061 sporiteľov, uzavrela rok 2016 spomedzi 6-tich dôchodkových správcovských spoločností ako líder na trhu starobného dôchodkového sporenia. Jej akciový fond PROGRES zhodnotil za rok 2016 o 10,84 percenta p.a., čím sa stal najvýkonnejší spomedzi všetkých negarantovaných dôchodkových fondov na trhu. Dlhopisový fond GARANT dosiahol zhodnotenie 1,78 percent p.a.

Zistite svoj rizikový profil do 10 minút

Zvoliť optimálne rozloženie svojich úspor závisí od výšky úspor, veku sporiteľa či postoja k riziku. „Určiť najvhodnejšiu investičnú stratégiu je zložité, no myslím si, že každý kto má pod 40 rokov by mal mať aspoň časť svojich peňazí, teda tých 20, 30 alebo 40 percent v akciovej zložke. Je to však individuálne“, radí M. Kotov. Pri rozhodovaní môže pomôcť jednoduchý investično-rizikový dotazník, ktorý sporiteľ nájde po prihlásení sa na svoj účet na stránke spoločnosti www.asdss.sk. Po zistení svojho rizikového profilu sa môže lepšie rozhodnúť, aká investičná stratégia je preňho vhodná.

Presun úspor spravte online alebo cez telefón

Prerozdelenie svojich prostriedkov môže klient spraviť buď telefonicky alebo online prostredníctvom svojho dôchodkového účtu. Allianz SDSS ponúka svojim klientom, ako jediná na trhu, možnosť postupného prechodu aktív z jedného fondu do druhého. „Klient tak svoje prostriedky presúva postupne, čím znižuje riziko strát v dôsledku pohybu trhov“, uzatvára M. Kopecký.