Banky odrádzajú od zníženia

Onedlho opäť začne ďalšia vlna zadlžovania sa. Pomaly sa blížia Vianoce a s nimi „potreba“ kupovať darčeky, aj keď na to nie sú vytvorené úspory. Veď banka požičia. Lenže…

Banky prídu s „výhodnými“ akciami. Človek na seba vezme ťarchu cudzích peňazí a až neskôr sa precitne, ak sa tejto ťarchy bude chcieť aspoň sčasti zbaviť. S mimoriadnymi splátkami to nie je až také jednoduché. Preto je dobré vopred vedieť, ktorá banka akým spôsobom odrádza od zníženia preplatenosti pôžičiek.

Poplatky spojené s mimoriadnou splátkou spotrebného úveru upravuje legislatíva. Sú zadarmo, pokiaľ sa v danom roku nezaplatí spolu s riadnymi splátkami viac ako 10 000 eur. V opačnom prípade môže byť poplatok najviac 1 % a v poslednom roku splácania je jeho výška obmedzená na najviac 0,5 %. Výnimku tvoria úvery, ktoré boli načerpané pri predošlej legislatíve (úvery poskytnuté do cca júna roku 2010).

Pozor na administratívu

Mimochodom, mimoriadnu splátku by ste nemali posielať v ľubovoľnej výške a ľubovoľnom čase, teda okrem jednej banky. Niektoré banky majú jasné pravidlá a postupy. Niekde treba zájsť osobne na pobočku a podať žiadosť. Osobné podávanie žiadosti sa z pohľadu klienta dá vnímať ako zbytočné skomplikovanie procesu a teda odrádzanie od znižovania dlhu.

Existuje aj iné riešenie?

Áno, existuje. Ak chcete znížiť alebo zvýšiť mesačnú splátku, tento úkon banky nazývajú úprava splátkového plánu. Poplatok sa pohybuje od 0 do 149 eur, v priemere je to 40 eur. Niektoré banky takúto úpravu ani neumožňujú.

Odporúčanie

Už pri zvažovaní úveru si pozorne porovnajte podmienky bánk pri realizácii mimoriadnej splátky alebo úprave splátkového plánu. Zamerajte sa na poplatky spojené s týmto úkonom a nezabudnite ani na administratívnu náročnosť. Pozor rozdiely v bankách sú skutočne obrovské. Kým v jednej banke zariadite všetko online, ihneď a bez poplatku (napr. ZUNO), v inej banke zaplatíte poplatok a žiadosť musíte podať osobne aj 30 dní vopred.

snimka-obrazovky-2016-09-19-o-22-55-22