Aká by mala byť garážová brána?

Nebolo to tak dávno, kedy boli garážové brány považované za čisto funkčný prvok domovej architektúry a neprikladal sa mu väčší význam. Dnes je však situácia rozdielna a od garážovej brány sa okrem vysokej úžitkovej hodnoty očakáva aj estetický vzhľad,  ktorý podčiarkne architektúru domu a bude harmonizovať s najbližším okolím.

Ak si predstavíme ideálnu garážovú bránu, mala by byť v prvom rade bezpečná a v každom ohľade by mala spĺňať požiadavky a očakávania zákazníka. Je preto dôležité, aby samotný zákazník presne vedel, aké požiadavky má jeho brána spĺňať.

Ako si vybrať?

V súčasnosti si môžeme do rodinných domov vybrať niekoľko druhov garážových brán. Jedná sa o sekčné brány (teleso brány sa preklápa pod strop garážového priestoru), rolovacie brány (teleso brány sa navíja do nábalu nad garážovým otvorom), posuvné (teleso brány sa odsúva do boku), vyklápacie (teleso brány sa vyklápa v priestore garážového otvoru) a dvojkrídlové (dve samostatné garážové krídla s otváraním do vonkajšieho priestoru). Marián Šalát zo spoločnosti ELBA tvrdí, že súčasným trendom pri rodinných domoch sú určite sekčné – zvislo posuvné brány. Tieto brány sa skladajú z jednotlivých sekcií, ktoré sú opatrené systémom proti privretiu prstov. Za pomoci torzných pružín sa sekcie pohybujú vo vodiacich koľajniciach , ktoré umožňujú ich preklopenie do horizontálnej polohy popod strop, čím sa výrazne zmenšuje potrebný priestor pre vlastnú bránu. Jednotlivé sekcie môžu byť zateplené resp. nezateplené. Prihliadajúc na neustálu snahu o znižovanie energetickej náročnosti stavieb sú  drvivej väčšine používané zateplené sekcie, tzv. termopanely s izolačnou vrstvou hrúbky 40 mm, ktoré spĺňajú maximálne požiadavky na úsporu energie a racionálne využitie tepla. Teleso brány tvorené takýmto typom panela dosahuje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U na úrovni 0,64 (W/m2K).  Pre porovnanie, táto hodnota je na úrovni štandardného plastového okna s 5-komorovým systémom a izolačným trojsklom. Okrem rôznych povrchových úprav, sa dajú panely garážovej brány osadiť aj zabudovaním priehľadných alebo nepriehľadných okien na čiastočné presvetlenie interiéru  a ozdobnú funkciu. Vetranie sa zabezpečuje vetracími mriežkami  zabudovanými v paneli. Garážovú bránu možno na prianie zákazníka osadiť malými prechodovými dverami pre pohyb osôb a malých dopravných prostriedkov.

Aký pohon si zvoliť?

Možno povedať, že v súčasnej dobe je ručné ovládanie brány veľmi ojedinelé a uplatňujú sa predovšetkým brány s elektrickým pohonom, ktorý prináša očakávaný používateľský komfort. Najrozšírenejším typom je pritom garážový stropný pohon. Tento typ pohonu vyžaduje minimálny priestor pre vlastnú inštaláciu, prevádzka brány s jeho použitím je veľmi bezpečná  a v neposlednom rade je výhodou jeho obstarávacia cena. Riziko spočíva v tom, že na trhu sa objavuje čoraz viac stropných pohonov s otáznou kvalitou prevedenia. Záujemca by preto mal byť obozretný pri ponukách pohonov s výrazne nízkou cenou a skôr sa zamerať na osvedčených európskych výrobcov, ktorí ponúkajú certifikované pohony v rôznych prevedeniach. Bezpečnosť garážových brán je úzko prepojená so systémom ich pohonu a zamykania. Marián Šalát zo spoločnosti ELBA tvrdí, že kvalitní výrobcovia brán využívajú len overené a testované systémy pohonov. Pri elektrickom ovládaní brán je bežnoupraxou využívanie tzv. plávajúceho kódu, ktorý sa po každom otvorení brány zmení, takže je zaručená optimálna bezpečnosť. Elektrické pohony sú taktiež vybavené tlakovou poistkou pri náraze na prekážku, ktorá zabraňuje prípadnému zraneniu osôb alebo poškodeniu vozidla.  V prípade výpadku elektrickej energie  je pohon možné jednoducho odblokovať, bránu manuálne otvoriť a následne znovu bezpečne uzatvoriť. Ak sa jedná len o krátky výpadok prúdu, brána sa opätovne uvedie do pohybu z akejkoľvek polohy, v ktorej bola pred výpadkom.

Dôkladne si overte výrobcu

Ak si vyberieme pre dodávku garážovej brány spoločnosť, ktorá ju priamo nevyrába, ale brány od jedného alebo viacerých výrobcov len nakupuje a ďalej montuje, vystavujeme sa viacerým rizikám. V prvom rade je to skutočnosť, že v prípade potreby servisu sa celkový čas jeho realizácie môže výrazne predĺžiť. Rovnako môže dôjsť k tomu, že v prípade nespokojnosti s bránou bude veľmi ťažké problém vyriešiť, keďže montážna firma môže poukazovať na výrobcu a výrobca na montážnu firmu. V najhoršom prípade môže dôjsť k tomu, že zákazník nebude mať voči komu reklamáciu alebo požiadavku na servisný zásah uplatniť, lebo firma v danom momente už nebude existovať. Z tohto dôvodu sa záujemcom odporúča obracať sa priamo na výrobcu garážových brán, ktorý je na trhu už etablovaný a môže poskytnúť kompletné služby s benefitmi navyše (napr. okamžitý servis, predĺžená záručná doba, možnosť financovania atď.).