Traja zo štyroch Európanov nepovažujú Európu za región s najvyššou inklúziou na svete.

Z prieskumu spoločnosti MasterCard, ktorého témou bolo vnímanie inklúzie, vyplýva, že 49 % Európanov považuje finančnú inklúziu vo svojej krajine za dostatočnú. 78 % opýtaných sa nestotožňujú s tvrdením, že Európa je regiónom s najväčšou finančnou inklúziou na svete. V prípade digitálnej inklúzie sú výsledky obdobné – 24 % Európanov považuje „starý kontinent“ za región s najväčšou digitálnou inklúziou.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že podľa väčšiny Európanov (83 %) majú muži vyšší stupeň finančnej a digitálnej inklúzie než ženy. 88 % respondentov považuje rovnaké príležitosti pre Európanov z hľadiska prístupu k finančným a digitálnym produktom za kľúčové pre otvorenú spoločnosť. Napriek tomu iba 66 % Európanov potvrdilo, že majú takú osobnú skúsenosť. Dvaja z troch opýtaných si myslia, že zodpovednosť za zlepšenie finančnej inklúzie nesú vlády jednotlivých krajín.

Ann Cairns, prezidentka medzinárodných trhov MasterCard, okomentovala výsledky: „Finančná, digitálna aj genderová inklúzia sú vnútorne prepojené. Tieto prvky idú spolu ruka v ruke a sú veľmi dôležité pre slobodný, spravodlivý a plný život, s čím Európania súhlasia. Avšak aj napriek tomu, že Európa je jedným z najrozvinutejších regiónov na svete, je potrebné urobiť viac k zaplneniu medzery v začleňovaní. Európania sa domnievajú, že existuje „peňažný strop“, ktorý pôsobí ako prekážka pri inklúzii a zabraňuje univerzálnemu prístupu.“

„Mandát EU oprávňuje každého občana k základnému platobnému účtu. Svetová banka a G20 stanovili ciele všeobecnej inklúzie do roku 2020. Avšak na základe výsledkov prieskumu je jasné, že zlepšenie inklúzie v regióne musí zostať dôležitou prioritou, ak chceme dosiahnuť skutočne otvorenú spoločnosť,“ dodala.