Muži, buďte mužní!

Dvadsať minút denne vám môže ušetriť tristošesťdesiatpäť hádok ročne, dámy. Presne toľko potrebujete ukrojiť zo spoločne tráveného času, aby ste mali vedľa seba vyrovnaného muža. 

Podľa vedcov môže za väčšinu partnerských hádok primárne hormonálna nerovnováha, peniaze či žiarlivosť sú až druhoradé zámienky. Tak ako je ženské telo riadené oxytocínom, mužské ovláda testosterón. V priebehu dňa ich pri bežných pracovných povinnostiach pozvoľna vylučujeme a domov prichádzame s akútnou potrebou dočerpať zásoby. Tu ale nastáva nesúlad – oxytocín získavame z prejavov lásky, takže keď je ho málo, túžime byť vypočuté, pochopené, pohladkané a milované.box a kapsle

Lenže vaša polovička, zápasiaca s nízkou hladinou testosterónu, naopak – potrebuje práve vtedy čas pre seba, ukryť sa pred svetom (áno, aj pred vami) na 20 minút do „mužskej jaskyne“. Ak ho z nej násilím vypudíte von triviálnymi požiadavkami na umytie riadu, kontrolu účtov, opravenie pokazenej chladničky či plánovanie dovolenky, stretnete sa s apatiou. Tá vás vyprovokuje – a zbytočná hádka je na svete. Riešenie je jednoduché: doprajte mu jeho 20 minút a až potom zaklopte na jeho „jaskyňu“.

Tip: Po tridsiatke klesá hladina testosterónu v mužskom tele. Pre upevnenie vnútornej rovnováhy vášho drahého, ale aj vášho vzťahu, mu odporučte ProMan PLUS, prírodný prípravok z Nórska s obsahom dvanástich zložiek pre udržanie normálnej hladiny testosterónu. V každej tablete nájdete výťažok z horčíka, ženšenu, zinku a ďalších zdraviu prospešných látok, ktoré prispievajú k nárastu žiadostivosti, mentálneho aj fyzického výkonu.

Viac na www.promanplus.sk.

Súťažná otázka:

Kde a činnosťou akých buniek vzniká testosterón? Ktorá časť mozgu riadi jeho tvorbu a vylučovanie?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 6. augusta 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – ProMan PLUS”. 

Traja z vás získajú tento produkt. Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.