Farmaceutické firmy podporujú vzdelávanie.

Inovatívny farmaceutický priemysel presadzuje väčšiu transparentnosť a prvýkrát zverejňuje prevody plnení medzi  firmami a zdravotníkmi. V roku 2015 dali inovatívne spoločnosti najviac peňazí na výskum a vývoj, vzdelávanie a poradenstvo.

Inovatívne farmaceutické spoločnosti združené v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) 20. júna prvýkrát zverejňujú prevody finančných a nefinančných plnení medzi firmami a zdravotníckymi pracovníkmi. Ide o plnenia realizované počas roka 2015, ktoré súvisia s liekmi viazanými na lekársky predpis.

Dáta za rok 2015 ukazujú, že celkový objem plnení dosiahol takmer 26,4 miliónov eur. Najväčší podiel predstavuje podpora výskumu a vývoja (takmer 17,5 milióna eur), nasledujú podpora vzdelávania (4,4 milióna) a plnenia za poradenstvo (4,4 milióna eur). Informácie o plneniach jednotlivých spoločností sú dostupné na webstránke www.aifp.sk (sekcia Etika – Transparentná spolupráca).

„Zdravotnícki pracovníci a farmaceutický priemysel dlhodobo spolupracujú na tom, aby sa k pacientom dostávali moderné a bezpečné lieky. Cez zverejňovanie prevodov plnení chceme posilniť dôveru verejnosti v tieto vzájomné vzťahy,“ hovorí Branislav Budke, predseda dozornej rady AIFP.

Tieto údaje AIFP zverejňuje podľa pravidiel, ktoré prijala európska stavovská organizácia EFPIA (Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií). Všetky jej členské spoločnosti musia dodržiavať prísne pravidlá a transparentne zverejňovať prevody hodnôt medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickým priemyslom.

„Spolupráca medzi zdravotníckymi pracovníkmi a farmaceutickými spoločnosťami je prirodzená a nevyhnutná, a najmä je prospešná pre pacientov. Ukazuje sa to pri výskume a vývoji každého jedného nového lieku, ale aj pri tých, ktoré už sú pacientom dostupné. Táto spolupráca pomáha zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a kvalitu života pacientov, ako aj hodnotu budúceho medicínskeho výskumu,“ dopĺňa Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP.

Zverejňovanie sa týka zdravotníckych pracovníkov (každý, kto môže predpisovať, kupovať, poskytovať alebo podávať lieky – lekári, ošetrovatelia, sestry aj farmaceuti) aj zdravotníckych organizácií. Vzťahuje sa výhradne na činnosti, ktoré súvisia s liekmi viazanými na lekársky predpis.