Pacienti odovzdali ministrovi Výzvu, chcú začať dialóg o riešeniach.

Iniciatíva pacientskych organizácií “Za zdravý dialóg” doručila v pondelok 4. apríla novému ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi Výzvu, v ktorej popisujú problematické oblasti slovenského zdravotníctva. Chcú začať dialóg a spolu s vedením ministerstva hľadať spoločné riešenia.

Pacientske organizácie CML Life, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Združenie pacientov s hematologickými malignitami a Združenie ojedinelých genetických ochorení predstavili druhého marca 2016 Výzvu, ktorou žiadali od novej vlády dialóg o tom, čo trápi slovenských pacientov. V mene Iniciatívy “Za zdravý dialóg” ju zástupcovia pacientov mesiac po jej predstavení doručili aj novému ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi.

“Doposiaľ žiaden z najvyšších predstaviteľov ministerstva zdravotníctva neviedol so zástupcami pacientov seriózny dialóg. Našim cieľom je takýto konštruktívny dialóg a hľadanie riešení, ktorých súčasťou budú aj pacienti, naštartovať. Veríme, že nové vedenie ministerstva bude zárukou zmeny a nového prístupu,” hovorí Maroš Havran zo združenia CML Life, jeden z autorov Výzvy.

Pacientske organizácie na základe skúseností svojich pacientov popísali tri oblasti, v ktorých vidia potrebu zmeny. Na tieto oblasti by sa mala nová vláda podľa Iniciatívy zamerať. Ide o zrýchlenie diagnostiky cez lepšie vzdelávanie, zabezpečenie rovnakého prístupu k liečbe pre všetkých pacientov a o zjednodušovanie prístupu k sociálnym službám. Zmena v týchto oblastiach by pozitívne ovplyvnila životy tisícov pacientov a pacientiek na Slovensku. Iniciatíva preto žiada, aby tieto priority boli súčasťou aj vznikajúceho programového vyhlásenia vlády.

“Myslíme si tiež, že súčasťou programového vyhlásenia vlády by mal byť aj záväzok vytvoriť na pôde Ministerstva zdravotníctva Výbor, v ktorom sa budú pacienti pravidelne stretávať s vedúcimi predstaviteľmi ministerstva a diskutovať o možných riešeniach týchto problémov,” dopĺňa Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex.