Goodyear je zakladajúcim partnerom nového Automobilového kampusu v Luxembursku.

Goodyear, spolu s vládou Luxemburska a spoločnosťou IEE zverejnili plán na zriadenie areálu, ktorého cieľom bude vyvíjať ďalšie inovácie pre automobilový priemysel. Tzv. Automobilový kampus v Luxembursku (Luxembourg Automotive Campus) by sa mal stať jedinečným výskumným a vývojovým pracoviskom, ktoré bude spoločnostiam podieľajúcim sa na vývoji technických noviniek pre automobilový priemysel poskytovať najmodernejšie zázemie.

„Založenie Automobilového kampusu posilní v odvetví európskeho automobilového priemyslu obchodné príležitosti ako pre Goodyear, tak i pre jeho partnerov v tomto projekte a pre Luxembursko. Ako zakladajúci partner a jedna z prvých spoločností, ktorá v kampuse umiestni vlastné pracovisko, sa Goodyear teší na spoluprácu s ďalšími do budúcna orientovanými spoločnosťami pri vývoji dizajnu, testovania a zrodu nových konceptov,“ povedal prezident spoločnosti Goodyear pre Európu, Blízky východ a Afriku Jean-Claude Kihn.

„Vynikajúca úroveň inovácií predstavuje kľúčový prvok stratégie spoločnosti Goodyear. Filozofiu otvorených inovácií uplatňujeme v celosvetovom meradle už mnoho rokov. Teraz ju naďalej rozširujeme vstupom do Automobilového kampusu. Týmto spôsobom Goodyear hodlá aj do budúcnosti zohrávať aktívnu rolu pri rozvoji luxemburského hospodárstva,“ dodal.

Luxemburský Automobilový kampus dodá potrebné vybavenie a bude slúžiť profesionálom z automobilového sektoru. Pomocou nových nástrojov a novej infraštruktúry im umožní, aby si i na neustále sa vyvíjajúcom trhu udržali dynamiku a zostali tak inovatívni a konkurencieschopní.

S cieľom poskytnúť výhľadovo zázemie až pre 4 000 pracovníkov by sa mal kampus stať v budúcnosti výkladnou skriňou celého odvetvia a urobiť z Luxemburska ešte atraktívnejšiu destináciu pre dodávateľov automobilového priemyslu,” poznamenal luxemburský minister hospodárstva Etienne Schneider.

Goodyear od svojho pôsobenia v modernom prostredí Automobilového kampusu očakáva ďalšie urýchlenie svojho vkladu k riešeniu potrieb budúcej mobility a dodávky inteligentných výrobkov a služieb, ktoré budú reagovať na meniace sa potreby zákazníkov a spotrebiteľov.

Goodyear pútajú s Luxemburskom tradične silné väzby. Behom takmer 70 rokov sa jeho prítomnosť v krajine rozšírila z jedinej továrne na tri výrobné závody, ku ktorým postupne pribudli i skúšobné terény, laboratóriá, distribučné centrá a svetové inovačné centrum. Nové pracovisko spoločnosti Goodyear v kampuse pojme 1 500 zamestnancov, vrátane 1 000 vedcov, inžinierov a technikov z jeho súčasného inovačného centra a aj regionálnych a globálnych pracovísk, ktoré doposiaľ sídlia v Luxembursku. Kampus sa bude nachádzať na pozemku v Bissene, na ktorom zatiaľ stojí bývalý závod Goodyear na výrobu drôtov. Pozemok bude odpredaný vláde Luxemburska.

To, že sa stávame zakladajúcim partnerom nového Automobilového kampusu je pre Goodyear ďalší logický krok. Koncentrácia luxemburských nevýrobných tímov na jediné miesto upevní širšiu spoluprácu, zlepšenie výkonnosti a ďalej posilní našu schopnosť pracovať ako ‚jeden tím‘. Nové pracoviská v kampuse ponúkajú najmodernejšie pracovné prostredie, ktoré bude zodpovedať súčasným i budúcim potrebám našich zamestnancov a pritiahne nové talenty,” dodal Carlos Cipollitti, generálny riaditeľ Goodyear Innovation Center Luxembourg.