Poznajte základné zásady výmeny okien a vyhnete sa chybám.

Výmena a inštalácia okien je finančne nákladná záležitosť. Oplatí sa preto dôkladne zvážiť výber okien a realizátora. Vyhnete sa tak stavebno-konštrukčným chybám a následným reklamáciám.

  1. Vyberte si vhodný materiál

V našich podmienkach sú obvyklé materiály profilov plast, hliník a drevo, prípadne ich kombinácie. Každý materiál je v inej cenovej kategórii a má iné technické parametre. Tie vplývajú na vlastnosti okna, najmä na prechod tepla rámom (koeficient Uf). Napríklad plastové okná by mali mať stavebnú hĺbku aspoň 70 mm, bez ohľadu na počet komôr. Platí, že čím sú širšie komory a čím majú okná viac komôr, tým lepšie zabraňujú úniku tepla.

  1. Informujte sa na parametre skla

„Okrem rámu tvorí okno samozrejme izolačné sklo. Zaberá najväčšiu plochu a určuje celkové vlastnosti okna. Základným parametrom je súčiniteľ prechodu tepla v strede plochy izolačného skla s označením (Ug). Štandardom pre dvojsklá je Ug 1,0 W/(m2.K) a menej. Pre trojsklá 0,7 W/( m2.K) a menej. Hodnota solárneho faktora (g) by mala byť nad 0,5. Tieto a ďalšie parametre by vám mal seriózny predajca predložiť,“ hovorí Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku. Schüco je členom SLOVENERGOokno, združenia slovenských výrobcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien.

  1. Myslite na ergonómiu

Okná ako používateľ obsluhujete pomocou kľučky kovania. Kvalitné kovanie jednak okno bezpečne uzatvára pomocou uzatváracích bodov a jednak má poistku proti chybnej manipulácii. Štandardom je i nastaviteľné viacpolohové vetranie. Dôveryhodný dodávateľ má k dispozícii realizácie alebo showroomy, kde je možné ovládanie okna vyskúšať.

  1. Vyberte si spoľahlivého dodávateľa

Odporúčame spoľahnúť sa na firmy, ktoré pôsobia na trhu niekoľko rokov, poznajú lokálne klimatické podmienky, technické normy a charakter budov. Ďalším ukazovateľom dôveryhodnosti sú referencie. Neorientujte sa iba podľa najnižšej ceny,“ upozorňuje P. Škvaril a dopĺňa: „Mnohé firmy uvádzajú iba niektoré parametre okien. Kvalitný dodávateľ pozná produkt, preukáže súčinitele prechodu tepla rámu (Uf), izolačného skla (Ug) a celého okna (Uw) a takisto aj CE označenie a energetické štítky.

  1. Zvažujte špecifiká budovy

Parametre stavby má v rukách architekt a realizátor, no pri výmene okien v už hotovej budove je dôležité ich opäť prehodnotiť. Vyrástli v okolí nové budovy? Zohľadnite teda parameter prestupu svetla, aby ste v interiéri nemali šero. Združenie SLOVENERGOokno uvádza, že napríklad dvojsklá prepúšťajú o približne 11 % viac svetla a o takmer 26 % viac tepelnej energie zo slnečného žiarenia oproti trojsklám. Izolačné trojsklá zasa majú oproti dvojsklám o 45 % menšie tepelné straty. Nezabúdajte ani na zmenené akustické požiadavky a sledujte parameter prestupu hluku, tzv. index vzduchovej nepriezvučnosti (Rw). Pri trojsklách by mal mať hodnotu medzi 33 až 34 dB, pri dvojsklách 31 až 32 dB. Trojsklo teda prepúšťa menej svetla, tepla a hluku dovnútra, ale aj von z interiéru. V zime nedochádza k takým energetickým stratám oproti dvojsklu, no v lete trvá dlhšie, než sa interiér zahreje a ťažšie sa ochladzuje.

  1. Nezabúdajte na bezpečnosť

Spoľahlivý dodávateľ musí zabezpečiť dôkladné upevnenie okien, zvlášť v prípadoch veľkorozmerných okien a okien vo vyšších podlažiach, či vo veternejších oblastiach. Každý rozmer a umiestnenie sú charakterizované príslušnými normami (napríklad STN EN 1991-1-4/NA a STN EN 14351-1+A1/2011).

  1. Všímajte si označenie na okne

Okrem spomínaného označenia CE by malo okno niesť informácie podľa STN EN 14351: 2006 + A1:2010. Dôveryhodný dodávateľ uvádza aj ďalšie údaje, napríklad energetické štítky, a je schopný zabezpečiť bežné doplnky k oknám, napr. protihmyzovú sieťku. Od 1. júla 2013 platí povinnosť vydať vyhlásenie o parametroch (DoP) pre výrobcov, dovozcov a distribútorov.

  1. Dôkladne si preštudujte zmluvné podmienky

Objednávku, resp. zmluvu o dielo požadujte čo najviac štruktúrovanú a podrobnú. Skontrolujte si počet okien v ponuke. Zmluva by mala obsahovať všetky hore uvedené parametre, vrátane materiálov. Keďže ide o výmenu, dohodnite si aj odvoz a ekologickú likvidáciu pôvodných okien.

  1. Požadujte záruky a servis

Dodávateľ vám musí poskytnúť minimálne 60-mesačnú záruku na vlastné výrobky     a montáž. Prezrite si aj reklamačný poriadok. Informujte sa na rýchlosť výmeny skiel a namáhaných súčastí okien.

  1. Dohliadnite na montáž

Váš vybraný dodávateľ okna musí byť schopný buď sám alebo prostredníctvom svojho zmluvného partnera zabezpečiť výmenu a montáž okien v súlade s normami. Napríklad členovia združenia SLOVENERGOokno a ich zmluvní partneri preukazujú svoju spôsobilosť správne montovať okná do stavby montážnym pasom®. Ten sa vydáva spôsobilým osobám úspešne absolvujúcim školenie združenia na dobu troch rokov. Ak to je možné, dohliadnite na montáž osobne a neštandardné postupy fotografujte pre prípad reklamácie.

www.schueco.sk.