Európske firmy si neveria. Vyhliadky pre svoj rast vidia černejšie než rok predtým.

Firmy v Európe sú skeptické pri otázke, či za najbližších päť rokov porastie ich potenciál. V porovnaní s rokom 2014 sa očakávania zhoršili medzi spoločnosťami v západných krajinách. Ešte černejšie vidia svoju budúcnosť firmy vo východnej Európe vrátane Slovenska. Také sú závery reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2015.

Svoj rast v horizonte piatich rokov predpokladalo vlani len 41 % firiem západnej Európy, rok predtým to bolo 47 % (uviedli veľmi vysoký a vysoký rastový potenciál). Takmer všetky sledované západné krajiny oslovené v rámci EOS štúdie „European Payment Practices“ so svojimi očakávaniami klesli – výnimkou bolo len Nemecko, to zostalo na rovnakej úrovni 46 %.

EOS štúdia bola zostavená na základe odpovedí 2 800 respondentov na rozhodovacích pozíciách z 13 európskych krajín. Firmy vo východnej Európe sú ešte skeptickej než sa západe, čo sa týka vyhliadok na ich rast. Veľmi silný a silný rastový potenciál cítilo v roku 2015 len 33 %, rok predtým to bolo 44 %. Slovensko kleslo v tomto ukazovateli o štyri percentuálne body: zo 40 na 36 %. Najviac skepticizmu badať v Poľsku – medziročne padlo o 25 percentuálnych bodov, ale tiež aj v Grécku (prepad o 22 percentuálnych bodov) či v Rusku (rozdiel 21).

Rastové očakávania firiem v horizonte najbližších päť rokov (v %):

Uviedli veľmi vysoký a vysoký rastový potenciál. Pri Rakúsku údaj za rok 2014 nie je k dispozícii.

Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok za tým vidí fakt, že firmy v západnej, ale aj východnej Európe sú už po turbulentných časoch opatrné.

Spoločnosti sa snažia ochrániť si svoj cezhraničný obchod, v dôsledku čoho sa dá predpokladať, že dôjde k zabrzdeniu rozvoja medzinárodných obchodných vzťahov. Na druhej strane možno konštatovať, že v poslednej dobe sa situácia ustálila a spoločnostiam sa darí obnoviť si likviditu a naštartovať plynulé cash flow.“

Najväčšie výzvy do dvoch rokov, ktoré firmy v rámci EOS štúdie za rok 2015 menovali najčastejšie, sú: zlepšenie platobnej disciplíny zákazníkov (33 %), konzistencia/ striktnosť (28 %), zlepšenie organizácie spoločnosti/manažmentu (26%), preverenie kreditu/solventnosti, ale aj udržanie si status quo.

Aj na Slovensku je pre firmy top výzvou zlepšenie platobnej disciplíny zákazníkov – vyjadrilo sa takto 39 % opýtaných; nasledujú: zlepšenie organizácie spoločnosti (32 %) a konzistencia/ striktnosť (28 %).