Žiarivý úsmev od CURAPROXu.

Urobiť na okolie dobrý prvý dojem je základom úspechu.  Keď  sa usmejete, ľudia sa zameriavajú na vaše pery a taktiež aj zuby, ktoré sú nie práve biele. Ako dosiahnete biely chrup?

Pomocou unikátnej čiernej bieliacej pasty od CURAPROX sa zbavíte  tmavšieho odtieňa zubov a pigmentu usadeného na sklovine, typický  pre milovníkov kávy či červeného vína.

Nová zubná pasta Black Is White zabraňuje ukladaniu týchto pigmentov.  Využíva sa tu aktívny uhlík, ktorý absorbuje čiastočky zafarbenia. Zároveň paste dodáva jej netradičnú čiernu farbu.

CURAPROX s aktívnym uhlíkom robí všetko pre to, aby boli vaše zuby zdravé a krásne biele.

Aktívny uhlík absorbuje čiastočky zafarbenia a zuby šetrne bieli. Fluoridy a enzýmy chránia pred zubným kazom. Sodium hydroxylapatit (Nano) chráni a dokonca regeneruje zubnú sklovinu. Látka Prestige Sparkling Blue® dodáva lesk a zuby sa tak zdajú ešte belšie. Esenciálne oleje a zložka Starphere® pomáhajú chrániť zuby aj ústnu dutinu. Neobsahuje škodlivú látku SLS, bielidlá, triclosan ani obrusovacie častice. Malé množstvo esenciálnych olejov spôsobuje jemnú chuť zubnej pasty.

Zubná pasta Black Is White vďaka  unikátnemu konceptu a mimoriadnemu dizajnu presahuje rámec dentálnej hygieny. Je vhodná na dlhodobé a denné používanie.

Súťažná otázka:

Aká unikátna látka sa nachádza v zubnej paste Curaprox?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 7. marca 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Curaprox”.

Traja z Vás získajú set zubnej starostlivosti od Curaprox, ktorý obsahuje zubnú pastu a zubnú kefku. Každý výherca bude kontaktovaný e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.