Spoločnosť HARTMANN – RICO vstupuje do roku 2016 s novým vedením.

Vedenie českého výrobcu zdravotníckych pomôcok tvorí od nového roku dvojica výkonných riaditeľov – konateľ slovenskej pobočky ing. Tomáš Groh, zodpovedný za oblasť obchodu a marketingu, a ing. Marek Třeška, za oblasť financií, ľudských zdrojov, IT a SCM.

Predstavenstvo tvoria spoločne s ing. Jaroslavom Novákom, riaditeľom pre technickú oblasť a výrobné závody. Hovorcom predstavenstva bude ing. Tomáš Groh. Stalo sa tak po odchode generálneho riaditeľa ing. Ľubomíra Páleníka, ktorý stál na čele firmy osemnásť rokov.

Tomáš Groh zastáva pozíciu riaditeľa pre obchod a marketing spoločnosti HARTMANN – RICO od roku 2013. Pred tým od roku 2005 pôsobil vo funkcii obchodného riaditeľa. Od roku 2009 viedol v rámci skupiny HARTMANN a regiónu východnej Európy viacero medzinárodných projektov a aktivít v oblasti riadenia predaja. Od marca 2015 bol menovaný konatelom slovenskej pobočky HARTMANN-RICO. V skupine HARTMANN pôsobí už od roku 1998. Je absolventom Masarykovej univerzity v Brne. Je ženatý, má dvojročnú a päťmesačné dcéru. Okrem rodiny a práce sa vo voľnom čase venuje ďalšiemu rozvoju, športu, hrá golf, zaujíma sa o starožitnosti a umenie.

„Nová rola je pre mňa cesta ako posunúť naše zdravotníctvo bližšie k pacientom a ich potrebám. Zisk, ktorý naša firma v zdravotníctve dokáže generovať, je zároveň príležitosťou pre ďalšie investície do vývoja produktov a služieb. Tie potom reálne skvalitňujú starostlivosť o zdravie, ktoré považujem za základnú ľudskú hodnotu,“ hovorí Tomáš Groh.

Marek Třeška, predtým finančný riaditeľ HARTMANN – RICO, začal svoje pôsobenie v spoločnosti v roku 1998. Od roku 1999 pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách v obchode, marketingu a controllingu v materskej spoločnosti v Nemecku i v dcérskych spoločnostiach HARTMANN Group (Rusko, krajiny bývalej Juhoslávie, Bulharsko, Ukrajina). Je absolventom Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, Wirtschaftsuniversität Wien a University of Minnesota.

„V novej pozícii sa budem naďalej snažiť udržať a zvýšiť atraktivitu HARTMANN – RICO ako zamestnávateľa a prilákať a rozvíjať talenty tak, aby si naša firma udržala pozíciu lídra v našich kľúčových oblastiach pôsobenia,“ dodáva Marek Třeška.

Systém vedenia spoločnosti dvoma výkonnými riaditeľmi nie je v rámci skupiny HARTMANN novinkou, v minulosti sa už osvedčil v Poľsku a Rakúsku.