Nestabilita trhu a hackeri sú novými top strašiakmi podnikateľov.

Svetová mapa rizík v podnikaní sa aj v roku 2016 mení. V súčasnosti sa podnikatelia menej obávajú dopadu tradičných priemyselných rizík ako sú prírodné katastrofy alebo požiare, oveľa viac ich znepokojujú vplyvy rušivých udalostí, napríklad výkyvy na trhu alebo kybernetické útoky.

Aj takéto závery priniesol v poradí už piaty prieskum Allianz Risk Barometer 2016. Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), kompetenčné centrum pre poistenie firiem a priemyslu v skupine Allianz v prieskume analyzuje odpovede 800 manažérov rizík zo 40 krajín sveta, ktorí identifikovali najvýznamnejšie podnikateľské riziká z pohľadu klientov.

Prerušenie prevádzky ostáva top hrozbou.

Podľa výsledkov Allianz Risk Barometra 2016 ostáva prerušenie prevádzky a dodávateľského reťazca štvrtý rok po sebe najväčším rizikom biznisu v celosvetovom meradle, keď ho odborníci spomenuli vo viac ako tretine prípadov (38 %).

Mnoho firiem sa obáva, že straty z prerušenia prevádzky, ktoré zvyčajne vyplývajú z poškodenia majetku, budú stále častejšie spôsobované kybernetickými útokmi, technickými zlyhaniami alebo geopolitickou nestabilitou ako novými „nefyzickými“ príčinami prerušenia.

V tohtoročnom Allianz Risk Barometri sa po prvýkrát medzi tri najväčšie podnikateľské riziká vo svete dostal vývoj na trhu, na ktorý sú najviac citlivé finančné služby, oblasť strojárstva, výroby, námornej a lodnej dopravy a tiež farmaceutický priemysel.

Trojicu najväčších rizík v celosvetovom meradle uzatvárajú kybernetické útoky. Tie sú zároveň považované za najdôležitejšie dlhodobé riziko pre spoločnosti v najbližších 10 rokoch.

Pre porovnanie minuloročná hrozba číslo dva – prírodné katastrofy, ktoré v uplynulom roku spôsobili najnižšie straty od roku 2009, sú v tomto roku až na štvrtej priečke.

Poradie Rebríček najväčších svetových rizík: Podiel
1. Prerušenie prevádzky (prerušenie dodávateľského reťazca) 38 %
2. Vývoj na trhu (výkyvy, tvrdá konkurencia, stagnácia na trhu) 34 %
3. Kybernetické hrozby (kybernetické útoky, strata dát, porušenie ochrany osobných údajov, IT zlyhania) 28 %
4. Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia) 24 %
5. Zmeny v legislatíve a regulácii (ekonomické sankcie, protekcionizmus) 24 %

Na Slovensku stúpa strach z terorizmu.

Na Slovensku je situácia v niečom špecifická. U nás sa podnikatelia popri poškodeniu majetku a prerušenie prevádzky sa čoraz viac obávajú stratami spôsobené terorizmom.

Požiar a výbuch a z nich vyplývajúce škody aj naďalej nesú najvyšší rizikový potenciál. Eviduje sa značný nárast frekvencie aj výšky finančných škôd vyplývajúcich z technických porúch strojov, a to aj v desiatkach miliónov eur ročne.

Čo krajina, to iná hrozba.

Zaujímavé je aj porovnanie obáv podnikateľov v jednotlivých krajinách sveta. Kybernetické útoky sú suverénne najväčšou hrozbou vo Veľkej Británii (65 %) a v Kanade (57 %). V Turecku zas robia podnikateľom najväčšie vrásky na čele záplavy, zemetrasenia a iné prírodné katastrofy (55 %). V susednom Maďarsku označilo 42 % respondentov za najväčšiu hrozbu podnikateľov požiare a explózie. Prekvapivo vo Francúzsku je najväčším strašiakom podnikateľov poškodenie reputácie a značky (47 %) V  Rusku považujú za najväčšiu hrozbu podnikania (56 %) zmeny v legislatíve a regulácii.