V malej dedine sa objavil v pitnej vode arzén.

Voda predstavovala dlhé roky artikel, na ktorý sa dalo na Slovensku spoľahnúť. Boli sme vedení k tomu, že voda na našom území je čistá a zdravá. Nad jej kvalitou sa preto mnohí z nás viac nezamýšľali. O to väčšie zdesenie nám spôsobujú nové a nové prípady kontaminácie pitnej vody, častokrát aj s trvalými následkami na zdraví obyvateľov.

Šokujúca informácia, že približne 600 obyvateľov dediny Brehov v okrese Trebišov pili až 4 roky vodu z obecného vodovodu, v ktorom objavili arzén(?!). V roku 2011 pritom o tomto probléme starostu obce písomne informovali hygienici. Táto závažná informácia sa však k obyvateľom nikdy nedostala.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) od starostu Jána Baloga v roku 2011 prijal vyplnený dotazník ako dôkaz, že obyvatelia dediny majú o vodu záujem, hoci je kontaminovaná. Prekvapivé však je, že v texte nie je ani zmenka o arzéne! „Starosta obce nám dal podpísať petíciu s dvomi možnosťami. Či chceme lacnú vodu alebo drahšiu. Samozrejme, otázka bola položená zle. Mal sa nás spýtať, či chceme vodu kontaminovanú arzénom alebo čistú pitnú vodu,“ tvrdí obyvateľ obce Slavomír Sabo.

Téma z roku 2011 sa znovu otvorila na jar roku 2015. Hoci išlo o  problém, ktorý sa zaal riešiť už v roku 2011, kompetentní tvrdili, že o arzéne počujú prvýkrát. Hygienici sa totiž uspokojili so závermi vyplývajúcimi z vyplneného dotazníka a nasledujúce 4 roky si neplnili povinnosti vyplývajúce zo zákona. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Trebišov nedodržiaval program monitorovania pitnej vody u spotrebiteľa. V rokoch 2012 až 2014 nedodržal frekvenciu úplných analýz,“ píše sa v stanovisku výsledku kontroly ÚVZ SR.

Arzén sa do obecného vodovodu mohol dostať z neďalekých, už nefunkčných, andezitových baní. Aj tento prípad opäť dokazuje, že pitná voda môže byť počas jej distribúcie vodovodnými potrubiami kontaminovaná. V rámci kontaminovanej vody sa v nejm môžu vyskytovať i jedovaté kovy, chemikálie, baktérie, dusičnany, najnovšie  i antikoncepčné hormóny. Ak si nie ste istý, čo pijete, odporúčame si dať spraviť rozbor pitnej vody. V prípade, ak jej kvalita nezodpovedá normám, je potrebné vyhnúť sa jej konzumácii.

Alternatívou k takejto vode je napríklad balená pramenitá voda. Tá pochádza priamo z prameňa, teda nie je nijak chemicky upravovaná a neputuje k vašim vodovodným kohútikom špinavými potrubiami, v ktorých sa voda môže v procese jej transportu kontaminovať. Aj na prípade  dediny Brehov je vidieť, že ani vodárne či hygienici nedokážu 100% garantovať kvalitu vody. Brehovčania, ktorí 4 roky nechtiac prijímali do svojho tela jedovatý arzén, sa teraz právom obávajú o svoje zdravie a chcú vedieť, kto je za to zodpovedný. Krajská prokuratúra v Košiciach už v tejto veci prijala trestné oznámenie.

Arzén a jeho vplyv na organizmus:

Arzén (lat. Arsenicum, As) je stály, ľahký a veľmi krehký polokov. Samotný prvok a všetky jeho zlúčeniny sú prudko jedovaté. Limit pre arzén v pitnej vode je na Slovensku 10 mikrogramov na liter. Naša norma pre pitnú vodu vychádza z odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a tá uvádza maximálne možné množstvo arzénu 10 mikrogramov/liter,” vysvetľuje Ing. Doc. Pavel Blažíček, PhD., odborný garant pre klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu. Tento údaj prevzala naša legislatíva. Odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie je ale dlhoročné a neodráža nové poznatky týkajúce sa genotoxicity arzénu.”

Na základe mnohoročných výskumov obyvateľstva žijúceho v oblastiach s vysokým obsahom arzénu v pitnej vode (Bangladéš, India, Brazília a iné) dnes vieme, že arzén môže spôsobovať oslepnutie, rakovinu močového mechúra, pľúc, kože, obličiek, čriev a prostaty. Výskumy posledných rokov však ukázali, že arzén je ešte nebezpečnejší, ako sme si mysleli. Už v malých dávkach poškodzuje tzv. reparačné mechanizmy organizmu, ktoré napravujú chyby v DNA, ku ktorým dochádza v dôsledku mutácií a prirodzených procesov pri delení buniek. Ak tieto reparácie zlyhajú, organizmus nie je schopný napravovať chyby v genetickom materiály a ich počet tak neustále narastá,” uzatvára tému profesor Jiří Patočka.

Obec Brehov nanešťastie predstavuje len jednu z mnohých oblastí, kde sa kontaminovaná voda môže podpísať na zdraví jej obyvateľov. Je preto nevyhnutné neustále sa zaujímať o kvalitu nielen potravín, ktoré konzumujeme, ale tiež o kvalitu pitnej vody, ktorú pijeme denne. Ak si nie ste istí kvalitou vašej vody, siahnite po pramenitej a tiež minerálnej vode vo fľaši. Vyhnete sa tak riziku konzumácie kontaminovanej vody. Starajte sa o vase, zdravie, lebo to je len jedno.