Výhody vyplývajúce z opatrení na boj s klimatickými zmenami.

IKEA Group upozorňuje svetových lídrov, ktorí sa zúčastnili konferencie COP21 o klíme, aby sa dohodli na prísnych kritériách, ktoré by dokázali zmierniť klimatické zmeny, a zároveň poukazuje na výhody využívania obnoviteľnej energie a trvalo udržateľných výrobkov.  

Peter Agnefjäll, prezident a CEO spoločnosti IKEA Group vo svojom dnešnom príhovore na summite COP21 o klíme vyzval ostatné spoločnosti k okamžitému konaniu:

„Do boja s klimatickými zmenami sa musíme pustiť ihneď – závisia od toho nielen komunity na celom svete, ale aj úspech nášho podnikania. Preto sme sa v IKEA Group rozhodli ísť do toho naplno. Klimatické zmeny vnímame ako novú príležitosť na inovácie, investície a obnovu,“ povedal Peter Agnefjäll, prezident a CEO, IKEA Group.

Spoločnosť IKEA Group spolu s nadáciou IKEA Foundation v júni tohto roka oznámila svoje rozhodnutie vyčleniť 1 miliardu eur na urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a na podporu komunít najviac ovplyvnených zmenou klímy. Cieľom IKEA Group je vyprodukovať do roku 2020 toľko energie z obnoviteľných zdrojov, koľko spotrebuje vo svojich budovách. Od roku 2009 spoločnosť investovala už 1,5 miliardy eur do veternej a solárnej energie.

Od septembra predáva spoločnosť IKEA výlučne osvetlenie s technológiou LED, ktorá spotrebuje v porovnaní s bežnými žiarovkami o 85 % menej energie a vydrží až 20 rokov. Steve Howard, Chief Sustainability Officer pre IKEA Group vo svojom príhovore počas predstavenia Globálnej výzvy v oblasti osvetlenia predstavil firmám cestu, ktorá umožní ľuďom žiť udržateľnejší život:

Ak nahradíme bežné inkandescenčné žiarovky 500 miliónmi predaných žiaroviek LED, množstvo ušetrenej energie za každý rok by sa rovnal ročnej spotrebe elektriny všetkých domácností v Paríži a Londýne. V priebehu celej životnosti žiarovky by sa tak ušetrilo viac ako 80 miliónov ton CO2. Globálna výzva v oblasti osvetlenia je iniciatívou, ktorej cieľom je do roku 2020 predať 10 miliárd energeticky efektívnych a kvalitných výrobkov zo sortimentu svietidiel a žiaroviek na celom svete.