Rozvoj gramotnosti a fantázie detí.

Čitateľská gramotnosť a fantázia majú pre život človeka veľký význam. Sú východiskom vzdelávania, získavania informácií, ich pochopenia a s tým súvisiacich ďalších kompetencií. Rozvíjať tieto schopnosti už od útleho veku je veľmi dôležité, pričom veľmi podstatné obdobie pre rozvoj čitateľských zručností je v siedmom až deviatom roku života dieťaťa.

Odborné nakladateľstvo Raabe Slovensko preto vyhlásilo celoslovenskú súťaž Čitateľský oriešok pre žiakov 2. až 4. ročníka základných škôl zameranú na rozvoj čitateľskej gramotnosti a fantázie. Súťaž vyvrcholí v januári 2016. Dovtedy musia žiaci prečítať dva príbehy a spojiť ich do jedinej kresby.

V tomto školskom roku sa uskutoční už druhý ročník súťaže a víťazi budú známi v apríli 2016. Do druhého ročníka súťaže sa do konca októbra prihlásilo celkovo 314 škôl a 12 867 žiakov (do prvého ročníka súťaže v roku 2014 sa zapojilo 10 000 žiakov z 274 škôl). Projekt je spolufinancovaný z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

Čitateľsko-výtvarná súťaž sa aktuálne dostáva do svojej aktívnej fázy, v ktorej budú učitelia spoločne so svojimi žiakmi čítať zadané príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník základnej školy a následne odpovedať na kontrolné otázky, či prečítanému textu aj porozumeli.

„Reakcia učiteľov aj žiakov na našu čitateľskú súťaž po roku potvrdila, že čítanie a spolu s ním aj rozvíjanie fantázie a detskej predstavivosti je niečo, o čo deti, ale aj učitelia v základných školách, stále stoja. Viaceré školy, ktoré sa zúčastnili našej súťaže už minulý rok, sa opäť zapojili s tým, že žiakov texty a aj súťažné otázky na hodinách bavili, spríjemnili klasické vyučovacie hodiny a kreslenie príbehov bolo pre mnohých žiakov naozajstnou výzvou. Veď spojiť dva prečítané príbehy do jedinej kresby je pre 7 až 10 ročné deti niekedy naozaj ťažké,“ komentovala narastajúci počet prihlásených žiakov do druhého ročníka súťaže Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka nakladateľstva RAABE Slovensko.

Čitateľský oriešok vyvrcholí v januári 2016, dokedy žiaci musia dva prečítané príbehy vďaka svojej fantázii a výtvarným zručnostiam premeniť do podoby jediného výkresu. Vo februári a marci bude možné hlasovať na Facebooku nakladateľstva, kde žiaci, učitelia, rodičia aj široká verejnosť rozhodnú o najkrajších kresbách. V apríli 2016 nakladateľstvo vyhlási víťazov súťaže v troch základných kategóriách: Ocenenie nakladateľstva RAABE (individuálne ceny pre jednotlivcov), Ocenenie verejnosti (na základe počtu „lajkov“ na Facebooku) a Ocenenie najaktívnejšej školy. V rámci každého ročníka bude udelené prvé, druhé aj tretie miesto.

Ako ceny pre víťazov sú pripravené pracovné zošity z nakladateľstva, zaujímavé knižky, darčekové koše a výtvarné pomôcky od partnerov súťaže. Odmenou pre učiteľov za ich prácu na vyučovacích hodinách budú wellness pobyty, metodické materiály pre učiteľov od organizátora súťaže, didaktické pomôcky a kozmetika. Hlavnou cenou pre najaktívnejšiu školu je interaktívna tabuľa.