Medzi vianočné príbehy ľudí v núdzi prerozdelí nadácia orange vyše 90-tisíc eur.

Aktuálny 14. ročník grantového programu Nadácie Orange Darujte Vianoce priniesol mnoho krásnych výsledkov. Nadácia Orange v ňom tento rok zaznamenala najvyšší počet žiadostí o pomoc a vianočnú podporu prerozdelila aj vďaka Orangeu a jeho zákazníkom. Krásne a štedré Vianoce si tak budú môcť užiť stovky rodín, ktoré sú v neľahkej životnej situácii.

Nadácia Orange tento rok v grantovom programe Darujte Vianoce prijala historicky najvyšší počet žiadostí – celkovo až 673. Medzi vianočné príbehy v tomto roku rozdelí 91 849 eur, pričom z vlastných zdrojov vyčlenila sumu 60 000 eur. K nej sa pridal opäť aj Orange, ktorý už po druhýkrát spojil svoju vianočnú ponuku s charitatívnym účelom. Za každú kúpu paušálu či inej služby, ktorú realizovali jeho zákazníci v čase od 30.10. do 6.12., prispel do programu Darujte Vianoce ďalšími 50-timi centami. Vďaka nákupom svojich zákazníkov tak na pomoc ľuďom v núdzi venoval Orange celkovo 31 849 eur.

V prvom kole Nadácia Orange podporila 116 najakútnejších žiadostí, medzi ktoré prerozdelila 23 686 eur. Ďalších vybraných 248 vianočných príbehov sa od 25. novembra uchádza na darcovskom portáli www.dakujeme.sk o finančné príspevky od individuálnych darcov. Každý z nich získal od Nadácie Orange štartovací dar vo výške 10 % – 50 % z požadovanej sumy. Celkovo na štartovné dary vyčlenila 36 314 eur. Každý ďalší príspevok individuálneho darcu Nadácia Orange ešte znásobuje rovnakou sumou, až do výšky požadovanej sumy.

O programe Darujte Vianoce:

Prostredníctvom grantového programu Darujte Vianoce dáva Nadácia Orange pravidelne v predvianočnom čase možnosť pomôcť spríjemniť sviatky niekomu, pre koho by inak neboli pokojné či štedré. Ktokoľvek môže do programu poslať žiadosť o podporu, ktorou chce pomôcť osamelým, chorým či inak znevýhodneným ľuďom prežiť vianočné sviatky príjemnejšie. Každoročne okrem stoviek podporených príbehov vyvrcholil program Darujte Vianoce udelením ocenenia Srdce na správnom mieste pre mimoriadne obetavého človeka, ktorý počas Vianoc pomáha iným. Tohtoročným laureátom ocenenia sa stala pani Alžbeta Zemanová z Mojmíroviec, ktorá sa do programu zapája už šesť rokov a pomáha tak ľuďom vo svojom okolí.