Havel, Holásek & Partners rozširuje na Slovensku svoj tím.

A to o skúsenú senior advokátku Petru Čorbu Stark, ktorá bola menovaná do pozície counsel a stala sa tak novou bratislavskou posilou najväčšej česko-slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Petra sa špecializuje najmä na akvizície a predaje spoločností, právo obchodných spoločností a kapitálové trhy.

Pred nástupom do advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners pracovala Petra Čorba Stark 5 rokov v najväčšej slovenskej advokátskej kancelárii Ružička Csekes, ktorá je súčasťou medzinárodnej aliancie právnických firiem CMS, kde sa venovala predovšetkým transakčnému poradenstvu. Predtým pôsobila ako interná právnička v najväčšej petrochemickej spoločnosti na Slovensku. Do kancelárie tak prináša cennú kombináciu pohľadu in-house právničky veľkej spoločnosti a externej advokátky.

Petra Čorba Stark má bohaté skúsenosti so zahraničnou aj domácou klientelou. V oblasti akvizícií a predajov sa zúčastnila množstva transakcií, či už na strane predávajúcich alebo na strane kupujúcich, najmä v odvetví výroby, telekomunikácií, dopravy, energetiky, petrochémie a v oblasti private equity. V rámci korporátneho práva sa špecializuje najmä na premeny obchodných spoločností, poradenstvo pri organizovaní valných zhromaždení a v súvislosti s právami akcionárov a na otázky corporate governance. V oblasti kapitálových trhov sa Petra zameriava predovšetkým na nakladanie s cennými papiermi a ponuky prevzatia. Medzi jej ďalšie oblasti špecializácie v rámci kancelárie patrí tiež farmácia a zdravotníctvo.

Pozícia counsel je relatívne novým prvkom organizačnej štruktúry kancelárie; k jeho vytvoreniu došlo spolu s ekonomickým a personálnym rozvojom firmy, kedy bolo potrebné v niektorých oblastiach rozšíriť kompetencie vedúcich advokátov. Na tejto úrovni v rámci kancelárie už pôsobí Petra Sochorová, ktorá vedie tím špecialistov v oblasti pracovného práva, a Daniela Kozáková, ktorá sa zameriava sa na oblasť nehnuteľností a stavebného práva a právne služby týkajúce sa investícií do umenia a zberateľstva.