Pre zdravé a pevné kosti.

Chcete mať zdravé a pevné kosti? Začnite sa o ne starať už dnes. To najlepšie, čo pre ne môžete spraviť, je každý deň sa hýbať a dávať im potrebnú výživu.

Pravidelný pohyb, ideálne každý deň, pomáha zachovávať hustotu kostí a navyše spevňuje svalový systém, čím sa znižuje aj riziko pádu. Vhodná výživa pre kosti by mala obsahovať najmä vápnik, ale aj horčík a vitamín K, ktoré spolu prispievajú k udržaniu normálneho stavu kostí. Pre normálnu hladinu vápnika v krvi, ale aj pre jeho správne vstrebávanie, je potrebný vitamín D. Ak vaša strava nepokrýva dostatočné množstvo týchto účinných látok, pomôžte si ich doplniť prostredníctvom výživových doplnkov.

Vyskúšajte napríklad výživový doplnok OsteoAktiv® od spoločnosti Wörwag Pharma, ktorý je vo forme šumivých tabliet s príjemne osviežujúcou citrónovou príchuťou. Obsahuje vo vhodnom pomere vápnik, horčík, vitamín K a D3, čiže všetky potrebné látky, ktoré prispievajú k udržaniu zdravých kostí. Rozpustite si jednu tabletu denne v pohári vody a nielen dodáte kostiam potrebnú výživu, ale spestríte si aj pitný režim. Výživový doplnok nie je náhradou pestrej stravy. Viac informácií nájdete v príbalovom letáku.

Súťažná otázka:

Ktoré účinné látky obsahuje prípravok OsteoAktiv®?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 16. decembra 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – OsteoAktiv”.

Dvaja z vás získajú výživový doplnok OsteoAktiv® od  Wörwag Pharma.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.