Mnohopočetný myelóm už nie je hrozbou.

Ojedinelý druh rakoviny kostnej drene možno liečiť a pacienti, ktorí prichádzajú s podozrením na toto ochorenie včas sa môžu dožívať ešte dlhých dvadsať rokov!

Dobré správy prichádzajú z oblasti hematológie a onkohematológie. Mnohopočetný myelóm, ktorý predstavoval najmä pre staršiu generáciu veľmi vážne a život ohrozujúce ochorenie už dokážeme udržať pod kontrolou. Dôležité je včas rozpoznať jeho príznaky, ktoré sa snažia lekári po celom svete dávať viac do pozornosti.

Na rozdiel od mnohých iných druhov rakoviny, mnohopočetný myelóm nemá formu hrčky alebo nádoru. Myelómové bunky sa vytvárajú a šíria práve v rámci kostnej drene. Avšak, pacienti s mnohopočetným myelómom zažívajú kostnú bolesť, anémiu a únavu a majú zvýšené riziko infekcie. Ide o veľmi bežné symptómy. S podobnými príznakmi sa človek môže stretávať pomerne často a pritom nie vždy môže ísť o mnohopočetný myelóm. Aj preto sa v minulosti stávalo, že ochorenie sa v niektorých prípadoch prehliadalo a pacient dostal potrebnú pomoc neskoro. K väčšej informovanosti širokej verejnosti, ale aj lekárov prvého kontaktu prispievajú už tretí rok nielen pacienti, ale aj ich rodinní príslušníci a lekári – hematológovia. Na medzinárodnom Maratóne mieru v Košiciach aj tento rok dokonca zabehli spoločne symbolické kilometre v 130 žltých dresoch a organizujú pravidelné vzdelávacie prednášky. Cieľom podobných aktivít je šíriť väčšiu osvetu a búrať bariéry pri podaní včasnej pomoci.

 „Po tom, ako sa rozbehlo toto vzdelávanie, narástol aj prísun pacientov, ktorým bolo možne včas podať potrebnú liečbu. Tí, ktorým bola diagnóza stanovená už v neskoršom štádiu, to znamená, že už boli na vozíku alebo na lôžku, sa majú dnes dobre, znovu chodia, poniektorí dokonca športujú,“ povedala MUDr. Katarína Masárová, hematologička z Univerzitnej nemocnice Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda.

O mnohopočetnom myelóme je potrebné hovoriť aj preto, aby verejnosť mala dostatok informácii včas, čo pomôže prekonať a vysvetliť veci, o ktorých sa doteraz nehovorilo“, pridal sa MUDr. Tomáš Guman, PhD. z Kliniky hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Mnohopočetný myelóm v piatich bodoch:

  1. Mnohopočetný myelóm je zriedkavý druh rakoviny kostnej drene prameniaci z plazmatických buniek v kostnej dreni.
  2. Nie je vyliečiteľný. Cieľom liečby je zabrániť rozvoju choroby, navodiť remisiu a zlepšiť kvalitu života.
  3. Obvykle ním trpia ľudia starší ako 60 rokov a postihuje viac mužov ako ženy.
  4. Najčastejšími symptómami a vedľajšími účinkami sú bolesť kostí, zlomeniny kostí, únava, opakované alebo pretrvávajúce infekcie, poškodenie obličiek a hyperkalcémia, čiže zvýšená hladina vápnika v krvi.
  5. Pri včasnej diagnostike tohto ochorenia sa môžu pacienti dožívať ešte ďalších kvalitných dvadsať až dvadsaťpäť rokov.

Ďalšie dôležité informácie pre pacientov a ich rodinných príslušníkov, taktiež pre širokú verejnosť – ako postupovať pri podozrení na ochorenie MM, počas liečby a iné nevyhnutné informácie možno nájsť na www.myelom.sk.