Ste vo svojom zamestnaní produktívny? Ste na nezaplatenie!

„Nechce sa ti pracovať? Pokojne môžeš ísť. Na tvoje miesto čakajú ďalší 10 adepti.“ Je to vraj rétorika, ktorá dnes na Slovensku už neplatí. Je vždy lacnejšie udržať si skúseného a výkonného zamestnanca, ako nájsť zaňho náhradu.

Od zamestnancov sa vo všeobecnosti očakáva, že budú dlhodobo a stabilne podávať vysoké výkony a čeliť úlohám, ktoré sú často stále náročnejšie. No ako dosiahnuť, aby boli zamestnanci dlhodobo spokojní a tým pádom aj produktívni?

Je vôbec jednoduché nájsť produktívnych zamestnancov? Majitelia mnohých spoločností „sa vyhrážajú“ aktuálnym pracovníkom, že môžu odísť, veď na ich miesto čaká ďalších 10 uchádzačov. S týmto však nesúhlasí špecialista na ľudské zdroje Pavel Uhrinčať. Zastáva názor, že podobná rétorika je dnes možno použiteľná v iných krajinách Európy alebo Ázie, no na Slovensku nemá miesto.

Rastúca mobilita pracovnej sily priniesla a stále prináša neželaný efekt odlivu kvalifikovanej pracovnej sily do západnej Európy. Jednoduchým motívom sú v tomto prípade najmä vyššie mzdy, keďže kvalifikovaný odborník tam dokáže zarobiť omnoho viac ako na Slovensku.

Odchádzajú nielen vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ale aj zruční remeselníci. Stále je dopyt po elektrikároch, stolároch a pod. Pokiaľ zamestnávateľ nedokáže konkurovať finančnými motivátormi, musí hľadať iné motivátory a efektívne ich používať.

„Je vždy lacnejšie udržať si skúseného a výkonného zamestnanca, ako nájsť zaňho náhradu. Niekedy sa to nepodarí ani po mesiacoch náboru a výberu,“ dodáva Pavel Uhrinčať.

Peniaze (nie) sú všetko.

Medzi najčastejšie formy odmien na Slovensku patria prémie, odmeny alebo osobné ohodnotenie. Väčšinou sú v peňažnej forme. No ak nie sú v dostatočnej výške, finálny plat zamestnanca to nezvýši tak zásadne, aby si to vôbec všimol.

„Pre dosahovanie vysokých výkonov je nevyhnutné hľadať rôzne formy motivácie zamestnancov. Okrem štandardnej finančnej odmeny je dôležité zamestnancom poskytnúť pocit uznania a výnimočnosti. Ten sa zvyšuje, pokiaľ je poskytnutý osobnou formou. Darčekové, relaxačné a dovolenkové lístky VAŠA Slovensko v exkluzívnych darčekových obaloch s osobným venovaním sú osvedčeným nástrojom, ktorý spĺňa všetky uvedené aspekty. Na základe skúseností z vlastného obchodného tímu, ale aj z obchodných tímov našich klientov a partnerov môžem túto formu motivácie a odmeňovania vrelo odporučiť. Okrem pozitívneho dopadu na výkonnosť a motiváciu zamestnancov majú v porovnaní so štandardným finančným ohodnotením aj ekonomickú výhodnosť tak pre zamestnávateľa, ako aj zamestnanca,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ spoločnosti VAŠA Slovensko Peter Ovari. Navyše každý môže daný poukaz využiť podľa vlastných predstáv, keďže sú akceptované v širokej sieti rôznych prevádzok po celom Slovensku.

Čo ovplyvňuje našu produktivitu?

Každý človek je jedinečná osobnosť a faktory jeho motivácie sa líšia. Čo sa môže pre jedného zdať ako silný stimul a podporí to produktivitu, pre iného môže byť nepostačujúce. Rovnako sa líši aj dôležitosť jednotlivých faktorov.  Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že základný faktor podporujúci výkonnosť je pre väčšinu ľudí finančná odmena za vykonanú prácu, prípadne za prácu navyše. Či sa to niekomu páči alebo nie, každý musí platiť množstvo účtov a má rôzne výdavky. Ak plat nie je úmerný námahe vynaloženej na prácu alebo nezabezpečí pohodlný život, ťažko môže byť zamestnanec produktívny. Musí rozmýšľať, ako zarobiť viac, a tak veľa jeho myšlienok a úkonov smeruje k tomuto cieľu.

Ďalším nemenej dôležitým faktorom je uznanie a prejav vďaky od nadriadených ale aj kolegov. Každý zamestnanec by mal cítiť, že je pre spoločnosť dôležitý a môže svojim úsilím prispieť k napredovaniu spoločnosti.

Pri spolupráci s ostatnými by sa nemalo zabúdať ani na možnosť sebarealizácie a spätnú väzbu. Nemusí ísť iba o pozitívnu spätnú väzbu. Cení sa aj schopnosť povedať, čo sa nám nepáči, aby mala dotyčná osoba šancu zmeniť to. Tým sa dá vyhnúť zbytočným nedorozumeniam. To môže vytvoriť príjemné pracovné prostredie, v ktorom je umožnené zamestnancom podávať kvalitné výkony. S tým súvisí aj dobrý kolektív. Mať milých, príjemných kolegov medzi ktorými nepanuje závisť je na nezaplatenie. K ich dobrej nálade prispieva, ak sú šťastní aj v súkromí. To môže zabezpečiť čas na rodinu, priateľov či na vlastné záujmy. Trendom posledných rokov je aj flexibilný pracovný čas. Ten umožňuje každému prispôsobiť si pracovný program podľa vlastných potrieb, čo je pri podávaní kvalitných výkonov dôležité.