Ruskí veteráni vyznamenali slovenských odborníkov v jadrovej energetike.

Pri príležitosti 60. rokov mierového využívania jadrovej energie, ktoré oslavuje Slovenská a Česká republika v tomto roku, bola za účasti významných hostí v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave otvorená unikátna fotografická výstava. Tá mapuje šesť desaťročí jadrovej energetiky v oboch krajinách.

Výstava sa konala v spolupráci s FEI STU a Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS) za podpory štátnej korporácie pre atómovú energiu Rosatom. Na počesť tohto významného výročia sa konal aj slávnostný večer, počas ktorého boli ocenení viacerí slovenskí veteráni v jadrovej energetike.

V roku 2015 oslavuje Slovenská a Česká republika 60. výročie mierového využívania jadrovej energie, ktoré odštartovalo medzivládnou dohodou z 23. apríla 1955 medzi Československom a Sovietskym zväzom. Pri tejto vzácnej príležitosti sa na pôde Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné otvorenie unikátnej výstavy venovanej vzniku a vývoju jadrovej energetiky v Čechách a na Slovensku.

Významných hostí z radov veteránov v jadrovej energetike, ale aj súčasnú mladú generáciu študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave privítal na akademickej pôde prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. Slávnostného otvorenia výstavy 60. rokov jadrovej energetiky na Slovensku a v Čechách sa zúčastnili osobnosti Ing. Jozef Valovič zo Sekcie veteránov Slovenskej nukleárnej spoločnosti, ale aj jeho dlhoroční kolegovia a priatelia z Ruskej federácie, ako 1. podpredseda Medzinárodného zväzu veteránov atómovej energie a priemyslu Jurij Sarajev či predseda Ruského zväzu veteránov jadrovej energetiky a jadrového priemyslu Vladimír Ognev. Medzi váženými hosťami slávnostného otvorenia výstavy bol aj Viktor Dementiev, námestník Obchodného zastúpenia Ruskej Federácie, ktorý si spolu s ostatnými hosťami pripomenul a uctil začiatky, rozvoj, ale aj súčasnú spoluprácu medzi odborníkmi v jadrovej energetike oboch krajín.

Dohoda z apríla 1955 urýchlila nástup československej jadrovej energetiky a uľahčila zapojenie slovenských odborníkov do medzinárodných projektov. Významný podiel na rozvoji jadrovej energetiky v našich krajinách patrí tak vedcom a konštruktérom vtedajšieho Československa, rovnako ako našim kolegom z vtedajšieho Sovietskeho zväzu, s ktorými sme spolupracovali. Odborníci z oboch krajín patrili a stále patria medzi svetovú špičku v oblasti mierového využívania jadrových technológií,“ povedal Ing. Jozef Valovič.

Fotografická výstava je prierezom uplynulých 60 rokov, predstavuje históriu našich jadrových elektrární, významných priemyselných podnikov, vysokých škôl a osobností spätých s jadrovým odvetvím.

Partnermi výstavy sú Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Slovenská nukleárna spoločnsoť a ruská štátna korporácia Rosatom.

Slávnostný koncert a oceňovanie:

V roku 1955 sa začala písať nová história slovenskej aj českej energetiky. Okrem nových experimentálnych zariadení sa vedci dočkali aj štiepnych materiálov, takže výskum mohol odštartovať na úplne inej úrovni ako doteraz. Odborníci začali chodiť do Sovietskeho zväzu na školenia. Vzdelanie budúcich odborníkov bolo tiež podporené založením Fakulty technickej a jadrovej fyziky pri Univerzite Karlovej, ktorá je od roku 1959 súčasťou ČVUT pod názvom Fakulta jadrová a fyzikálne inžinierska. V roku 1962 vznikla na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Katedra jadrovej fyziky a techniky. Postupne sa tak vytvorila základňa špičkových odborníkov a technikov pre všetky odbory jadrovej energetiky, ktorí sa podieľali na rozvoji tohto odvetvia v priebehu nasledujúcich desaťročí.

Na počesť 60. výročia spolupráce medzi Ruskom, Slovenskom a Českom v oblasti mierového využívania atómovej energie zorganizoval Medzinárodný Zväz veteránov atómovej energie a priemyslu, Slovenská nukleárna spoločnosť a Slovenské jadrové fórum za podpory štátnej korporácie pre atómovú energiu Rosatom slávnostný večer spojený s odovzdávaním vyznamenaní pre mužov a ženy, ktorí stáli pri zrode a rozvoji jadrovej energetiky v našej krajine. Súčasťou večera bol aj koncert Hviezdy opery.

Slovenskí odborníci, dnes už veteráni, si prevzali za svoju celoživotnú prácu a prínos v rozvoji jadrovej energetiky na Slovensku vyznamenania ruské štátnej korporácie pre atómovú energiu Rosatom z rúk predsedu Ruského zväzu veteránov jadrovej energetiky a jadrového priemyslu Vladimíra Ogneva. Medzi vyznamenanými nechýbali osobnosti ako: Ing. Karol Feik, Ing. Ivan Šarvaic, RNDr. Mária Petrášová, Ing. Jozef Hutta, Ing. Štefan Rohár, Ing. Ľudovít Pereszlényi, Ing. Juraja Kmošena, Ing. Jozef Keher, Ing. František Horký, Ing. Mojmír Šeliga, Ing. Viliam Ziman a Ing. Ivan Kubíček. Ocenenie od ruských veteránov získali aj ďalšie významné osobnosti Slovenskej republiky. Ing. Tibor Mikuš a Ing. Karol Bodorík dostali ocenenia na konferencii SES 2015, ktorú organizovalo Slovenské jadrové fórum a Asociácia zamestnávateľov SR.

„Je pre nás veľkou poctou odovzdať vyznamenanie ruskej Štátnej korporácie pre atómovú energiu Rosatom veteránom slovenského jadrového priemyslu a energetiky. Veľmi si vážime prínos slovenských expertov pri rozvoji jadrových technológii, najmä VVER. Slovenskí jadroví odborníci patria v jadrovom sektore k svetovej špičke. Slovenské jadrové odvetvie za 60. rokov od podpisu dohody odviedlo množstvo uznaniahodnej práce,“ povedal Vladimír Alexandrovič Ognev.