Dobrá správa. Slováci zaznamenali o polovicu menej nevymožiteľných pohľadávok než vlani.

Skutočný pokrok urobili zákazníci na Slovensku v oblasti objemu nevymožiteľných pohľadávok. Tento ukazovateľ klesol podľa EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2015 v porovnaní s minulým rokom o polovicu – zo 6 na 3 percentá. Znamená to, že nastal významný pozitívny posun v oblasti platobnej disciplíny firiem aj konečných zákazníkov, t. j. fyzických osôb – štúdia totiž zaznamenala zlepšenie v B2B aj B2C sektore.

Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ za rok 2015 bola zostavená na základe odpovedí 2 800 respondentov na rozhodovacích pozíciách z 13 európskych krajín. Pri pohľade na platobnú disciplínu ostatných krajín východnej Európy rovnaké zlepšenie z hľadiska objemu nevymožiteľných pohľadávok možno badať u našich južných susedov, v Maďarsku. Tým tiež tento podiel medziročne klesol o 3 %. Naopak, Poliaci sa pri tomto ukazovateli zhoršili: z 2 % v roku 2014 porástol na tohoročné 4 %.

TAB: Uhradené faktúry z hľadiska času (v %) 2015/2014:

  Európa – západ Európa – východ SK PL RU HU GR
Pohľadávky zaplatené načas 81/78 75/72 74/71 78/76 74/74 77/74 74/71
Neskoro uhradené pohľadávky 16/19 21/23 22/23 18/22 22/20 20/21 22/24
Nevymožiteľné pohľadávky 3/3 4/5 3/6 4/2 4/6 3/6 4/6

Pozn.: EOS štúdia „European Payment Practices“ za rok 2015; Respondenti: B2B a B2C segment B2B – Business to Business (podnik – podnik); B2C – Business to Customers ( podnik – zákazníci)

„Tieto pozitívne výsledky, predovšetkým v rámci Slovenska, sú signálom, že dochádza k ozdravovaniu podnikateľského prostredia. Firmy dosahujú väčšiu likviditu a sú schopnejšie splácať svoje dlhy aj kvôli poklesu úrokových sadzieb,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti venujúcej sa manažmentu pohľadávok EOS KSI Slovensko.

Celkovo za Európu sa na základe EOS štúdie za rok 2015 dá konštatovať, že platobná morálka sa zlepšila. Zákazníci platia faktúry načas v 78 percentách prípadov, vlani to bolo 75 percent.

Avšak problematickým zostáva fakt, že existencia nevymožiteľných pohľadávok stále ohrozuje prežitie firiem. Každý siedmy podnikateľský subjekt vo východnej Európe priznal, že sa obáva svojej existencie práve kvôli tomu, že sa mu nedarí vymôcť svoje peniaze od dlžníkov (15 %). V západnej Európe priznalo túto hrozbu 13 % firiem.

Na to nadväzuje aj ďalšie zaujímavé zistenie z EOS prieskumu 2015: firmy čoraz častejšie siahajú po spolupráci s externou spoločnosťou pri manažmente pohľadávok. A Slovensko má v rámci východnej Európy v tomto smere prvenstvo. Po spolupráci s externými poskytovateľmi inkasných služieb siahlo až 46 % opýtaných firiem. Na porovnanie – Rusko zaznamenalo 32 %, Poľsko 35 %, Grécko len 28 %. Prieskum EOS podľa Michala Šoltesa potvrdzuje, že spoločnosti na Slovensku si plne uvedomujú dôležitosť toho, aby v rámci ich podnikania mali zabezpečený plynulý cash flow. „Spolupráca s odborníkmi znižuje riziko oneskorenia platieb, prípadne eliminuje úplné nesplatenie a obnovuje likviditu spoločností.“

O EOS štúdii „European Payment Practices“ za rok 2015: Štúdia EOS z jari 2015 vznikla v spolupráci s nezávislým inštitútom na výskum trhu TNS Infratest, pričom bola zostavená na základe odpovedí 2 800 respondentov na rozhodovacích pozíciách z 13 európskych krajín. Oslovených bolo 200 spoločností v jednotlivých krajinách ako Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Grécko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Poľsko a Belgicko, ale aj 400 spoločností z Nemecka. Odpovedali na otázky týkajúce sa ich platobných zvyklostí, ekonomického vývoja v daných krajinách a tiež otázky ohľadom rizika a riadenia pohľadávok.

Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.