Program SportAnalytik dokáže odhaliť u dieťaťa jeho talent na šport.

Každé dieťa má individuálne fyzické predpoklady pre šport. Odhalením týchto predispozícii a odporučením správneho športu je možné u každého dieťaťa podstatne zvýšiť šancu, že sa bude vybranej športovej aktivite venovať dlhodobo.

Tento unikátny diagnostický systém dokáže na základe hravého testovania odhaliť u každého dieťaťa jeho prirodzené športové vlohy a zároveň rodičom presne odporučí najvhodnejšie športy, v ktorých má dieťa potenciál napredovať a vytrvať. Systém je založený na licencii kanadskej metódy vyvinutej pre OH vo Vancouveri v roku 2010. Program odporučil vhodné športy už viac ako 185 000 deťom.

Každý rodič chce, aby sa jeho dieťa vo voľnom čase venovalo aktivitám, ktoré mu budú prospievať a zároveň prinášať radosť. Jednou z hlavných oblastí, ktoré ponúkajú obrovský priestor pre fyzické aj osobnostné napredovanie dieťaťa je šport. Mnohí rodičia, ktorí vedú svoje deti k pohybovým aktivitám, veľakrát nevedia, na aký šport má ich dieťa prirodzený talent. Výsledkom je, že dieťa zapíšu na šport, ktorému sa venuje najviac ich rovesníkov. Iní sa snažia prostredníctvom detí plniť svoje vlastné sny a vedú ich ku športu, ktorému sa oni sami v mladosti venovali, alebo naopak, ktorý zameškali. Výsledkom je vo väčšine prípadov to, že sa dieťa začne venovať športu, ktorý preň nie je vhodný a o ktorý skôr či neskôr stratí záujem.

Občianske združenie SportAnalytik prináša na Slovensko unikátny program pre deti od 5 do 15 rokov, ktorý dokáže pomôcť deťom a ich rodičom pri výbere športu, pre ktorý má dieťa prirodzené predpoklady.

Metodológia a priebeh testovania:

Metóda OZ SportAnalytik je založená na licencii programu SportFit, ktorý vnikol v Kanade pri príležitosti konania Olympijských hier vo Vancouveri v roku 2010. „Licenciu pre Slovensko sme kúpili na jar tohto roku od našich kolegov z ČR, ktorí využívajú pravidelné konzultácie s odborníkmi z Kanady a program na naše lokálne podmienky ďalej dopracovali s doc. PaedDr. Tomášem Peričem z FTVS Univerzity Karlovej v Prahe,“ dopĺňa Martina Skořepová.

Diagnostika športového talentu prebieha počas dvoj- až trojhodinových športových podujatí, tzv. športových dní určených pre celé rodiny. Deti prechádzajú sériou jednoduchých testov, ktoré sú nastavené tak, aby priniesli ucelený obraz o fyzických predpokladoch dieťaťa. „Počas víkendového testovania v športovej hale rozdelíme deti do skupín podľa veku. V rámci skupín sa pod dohľadom odborníkov venujú postupne ôsmim hravým disciplínam, pričom každá disciplína má za úlohu odhaliť ich konkrétne fyzické dispozície,“ vysvetľuje Martin Hlôška, poradca pre šport v OZ SportAnalytik.

Prehľad športových disciplín a sledovaných fyzických dispozícii v rámci testovania s OZ SportAnalytik:

športové disciplíny sledované fyzické predpoklady
šprint na 30 m Rýchlosť
stoj na jednej nohe Rovnováha
skok do výšky Výbušnosť
sedy – ľahy silová vytrvalosť
člnkový beh Obratnosť
hlboký predklon Pružnosť
hod basketbalovou loptou Sila
beh na 800 m aerobná vytrvalosť

Zistené výkony sú okamžite vyhodnocované prostredníctvom softvéru. Sú najskôr vyhodnotené individuálne pre každé dieťa a následne sú porovnávané s nárokmi jednotlivých športov. Rodičia detí, ktoré program absolvujú, dostanú hneď po ukončení testovania na mieste dva druhy reportu.

V Talent reporte sa dozvedia, ako sú na tom v športe ich deti v porovnaní so svojimi vrstovníkmi a aké sú ich silné stránky a fyzické predpoklady. V Sport reporte získajú odporúčania piatich bežných a piatich alternatívnych športov, ktoré sú pre deti najvhodnejšie vzhľadom na ich výsledky. Spolu s tým dostanú rodičia aj tipy na konkrétne športové oddiely v mieste ich bydliska. „Tento program je veľmi praktický a výrazne pomáha rodičom vyvarovať sa chybných rozhodnutí vo vedení svojich detí ku športu, ktorých som bol počas môjho profesionálneho pôsobenia častokrát svedkom,“ dopĺňa Martin Hlôška, držiteľ šiestich zlatých medailí z Majstrovstiev SR v karate a profesionálny tréner s viac ako 20-ročnou praxou.

Najbližšie podujatia testovania športového talentu detí otvorené pre širokú verejnosť sa konajú v bratislavskej športovej hale Elán v sobotu, 17. októbra a v nedeľu, 8. novembra. Podujatie je organizované vždy dopoludnia medzi 9. až 12. hodinou. Záujemcovia o diagnostiku športového talentu svojho dieťaťa sa naň majú možnosť zaregistrovať prostredníctvom stránky www.sportanalytik.sk.