Nový liek môže zabrániť tretine úmrtí u diabetikov.

Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov. Najnovšie výsledky štúdií však prinášajú novú nádej – liek empagliflozín dokáže zabrániť viac ako tretine úmrtí na srdcovocievne komplikácie u diabetikov!

Celosvetovo dnes žije 387 miliónov ľudí s diabetom, na Slovensku je ich viac ako 340 tisíc a neustále ich počet výrazne stúpa. Samotné ochorenie má vplyv i na dĺžku života, ktorá sa u diabetika výrazne skracuje. Medzi najčastejšie komplikácie, ktoré ohrozujú život diabetikov, patria srdcovocievne ochorenia a ľuďom s diabetom hrozia 5-krát častejšie, ako zdravým dospelým.

Cukrovka totiž poškodzuje tepny, ktoré vyživujú jednotlivé orgány, a to najmä procesom aterosklerózy, ktorý vedie k ich zúženiu alebo aj „upchatiu“. Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, najmä ak postihne tepny srdca, mozgu, tepny dolných končatín alebo aortu. Môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu, či dokonca náhlej smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu. Diabetikom hrozí aj vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne sa plniť i  pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v dolných končatinách. Riziko srdcového zlyhávania je u diabetikov trikrát vyššie a častejšie im hrozí aj srdcový infarkt.

Podľa WHO správy až 65 % úmrtí na diabetes u pacientov starších ako 65 rokov súvisí práve s poškodením srdca. „Očakávaná dĺžka života u 60-ročného diabetika so sprievodným srdcovocievnym ochorením je skrátená až o 12 rokov. Dokonca aj šesťdesiatnik s diabetom, ktorý nemá poškodené cievy, umiera o 6 rokov mladší ako človek bez diabetu,“ upozorňuje prof. MUDr. Ján Murín, CSc., FESC profesor pre odbor vnútorné choroby a kardiológ z I. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave.

Rovnako ako ochorenia srdca hrozí pacientom s cukrovkou aj 2-4x vyššie riziko cievnej mozgovej príhody, keďže ateroskleróza často postihuje aj tepny vyživujúce mozog.

Keďže srdcovocievne ochorenia sú najčastejšou príčinou, prečo diabetici predčasne zomierajú, pri každom novom lieku na cukrovku sa skúma aj jeho vplyv na riziko kardiovaskulárnych komplikácií. Najnovšie výsledky štúdie EMPA-REG OUTCOME, ktorá sledovala účinok lieku empagliflozín, teraz konečne prinášajú novú nádej a odborníci neskrývajú nadšenie.

„Po 17 rokoch tu konečne máme liek, ktorý znižuje úmrtnosť diabetikov,“ hovorí doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti. „Doteraz bola potvrdená priama súvislosť medzi intenzívnou glykemickou kompenzáciou a znížením mikrovaskulárnych komplikácií diabetu, nie však makrovaskulárnych komplikácií. Práve výsledkami štúdie EMPA-REG OUTCOME nám svitla nádej, že môžeme i antidabetickou liečbou ovplyvniť mortalitu diabetikov. Podľa výsledkov štúdie tento antidiabetický liek znižuje počet úmrtí z kardiovaskulárnych príčin až o 38 %. Okrem toho znižuje o 32% celkovú mortalitu a o 35% znižuje počet hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie. Tieto vynikajúce výsledky ešte zdôrazňuje fakt, že boli dosiahnuté u populácie pacientov liečených liekmi na zníženie tlaku krvi a cholesterolu, kde bol efekt na mortalitu už dokázaný.“ vysvetľuje.

Ukázalo sa, že empagliflozín významne znižuje aj kombinované kardiovaskulárne riziko úmrtia na srdcovocievne príčiny, nefatálneho srdcového infarktu alebo nefatálnej cievnej mozgovej príhody o 14%, keď sa liek pridá k štandardnej liečbe u pacientov s diabetom 2. typu a s vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod.

„Výsledky štúdie s antidiabetickým liekom empagliflozínom ukázali významné zníženie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, ako aj celkovej úmrtnosti u vysoko rizikových diabetikov so súčasným kardiovaskulárnym ochorením. V praxi to znamená, že na každých 1000 pacientov liečených jeden rok empagliflozínom sa podarí zabrániť celkovo 9 úmrtiam. V priebehu troch rokov trvania štúdie sa zabránilo jednému z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia.,“ dodáva prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. profesor pre odbor vnútorné choroby a diabetológ z Univerzitnej nemonice L. Pasteura v Košiciach, člen Excelentného tímu pre výskum aterosklerózy.

Štúdia EMPA-REG OUTCOME bola dlhodobá klinická štúdia, ktorá skúmala kardiovaskulárne výsledky pri liečbe liekom empagliflozín u viac ako 7000 dospelých s diabetom 2. typu a vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod. Prebiehala v 42 krajinách, priemerný vek pacientov bol 63 rokov a väčšina z nich mala diabetes diagnostikovaný už viac ako 10 rokov.

Empagliflozín je nový perorálny liek na liečbu diabetu, ktorý patrí do skupiny tzv. SGLT2 inhibítorov. Pôsobí tak, že v obličkách blokuje spätné vstrebávanie glukózy, čím sa glukóza z organizmu vyplavuje do moču a jej hladina v krvi tak klesá. Výhodou je, že liek vplýva na glukózu priamo, a preto účinkuje nezávisle od funkcie beta-buniek podžalúdkovej žľazy či citlivosti na inzulín.

Empagliflozín sa používa na liečbu cukrovky 2. typu u dospelých pacientov, ktorých ochorenie nie je možné držať pod kontrolou samotnou diétou alebo pohybovou aktivitou. Môže sa užívať samotný alebo v kombinácii s inými liekmi proti cukrovke. Nie je určený pre pacientov s diabetom 1. typu alebo pre ľudí s diabetickou ketoacidózou (zvýšená hladina ketónov v krvi alebo moči). Nesmú ho užívať pacienti starší ako 85 rokov.

Kontakt:

Erika Zimanová, zimanova@accelerate.sk, mobil: 0911 130 834