IBS automotive: analýza cien poskytovaných servisných a opravárenských služieb značkových servisov.

Rozdiely v hodinových sadzbách jednotlivých servisov sú často obrovské, a to aj pri sadzbách za prácu rovnakej značky a modelu vozidla.

Spoločnosť IBS automotive s.r.o. je popredným poskytovateľom dát v oblasti automotive na Slovensku a v Čechách. Od februára 2015, kedy sa pripojila k spoločnosti Audatex Systems, je súčasťou skupiny Solera Holdings, významného hráča na poli IT riešení pre oblasť automobilového priemyslu a poisťovníctva.

Aktuálna analýza spoločnosti IBS automotive je zameraná na problematiku, ktorá zaujíma snáď všetkých motoristov, a to na ceny poskytovaných servisných a opravárenských služieb.

Ceny za poskytované servisné a opravárenské služby sa veľmi líšia, pričom sú ovplyvnené najmä nasledujúcimi faktormi:

  • Typom servisného zariadenia (značkový servis, skupinový servis a nezávislý servis);
  • Veľkosťou, rozlohou, vybavenosťou servisu a počtom zamestnancov;
  • Regiónom sídla servisu;
  • Značkou a modelom vozidla;

V zásade sa ceny servisných služieb skladajú z cien za prácu a cien náhradných dielov. Zatiaľ čo sa ceny náhradných dielov odrážajú spravidla od úrovne poskytovaných a dodávateľských cien, ceny za prácu sú odvodené od doby potrebnej k prevedeniu pracovného úkonu a od hodinovej sadzby za prácu v tom ktorom servisnom zariadení. A práve táto položka je hlavným rozdielovým faktorom medzi servismi.

„IBS automotive je spoločnosťou, ktorá vývoj hodinových sadzieb (cien) servisných prác dlhodobo analyzuje .: Ako jediná spoločnosť disponuje rozsiahlou databázou týchto údajov, ktoré pravidelne sleduje, vyhodnocuje a zaznamenáva. Rozdiely v hodinových sadzbách pri jednotlivých servisoch sú obrovské, a to aj u sadzieb za prácu rovnakej značky a modelu vozidla.

Za účelom porovnateľnosti zhromažďovaných údajov sleduje IBS automotive vývoj týchto sadzieb v značkových servisných zariadeniach, a preto ich nie je možne zameniť so sadzbami v ostatných servisných zariadeniach. Pritom nie je žiadne tajomstvo, že pri nezávislých servisov sa tieto sadzby líšia, resp. sú nižšie cca o 20 % a v niektorých prípadoch až o viac ako 40 % ako pri značkových servisoch.

Tabuľkový prehľad hodinových sadzieb značkových servisov, v ktorom sú uvedené priemerné hodinové sadzby vybraných servisov za mechanické práce, a to v spodnej a vrchnej dosahovanej hodnote. Ceny sú uvedené v Eur bez DPH.

Najnižšiu sadzbu 21,25 Eur za hodinu zaznamenala IBS v autorizovanom servise Opel pre modelový rad Corsa. Iný servis rovnakej značky si za opravu Corsy účtuje 31,58 Eur za hodinu. Na ceny pod 25 Eur za hodinu je možné naraziť aj v servisoch Mitsubishi, Škoda, Ford, Nissan, TOYOTA a Hyundai.

Najvyššie ceny za hodinu majú prémiové značky BMW a Audi. Vedie BMW, kde je rozpätie hodinovej sadzby pre rad 3 medzi 65,84 Eur a 78 Eur, pri Audi (A4) je to medzi 34,78 Eur a 78,63 Eur.

Dáta a kalkulačné systémy spoločnosti IBS automotive využívajú najmä poisťovne, banky a leasingové spoločnosti na Slovensku a v Čechách pri oceňovaní vozidiel a stanovovaní ich hodnôt. Softwarové riešenia a služby spoločnosti Audatex používajú výrobcovia a dovozcovia automobilov, poisťovne, servisy a leasingové a finančné spoločnosti a ich dodávatelia v priebehu celého životného cyklu motorových vozidiel – od „narodenia“ až po ich likvidáciu. Na Slovensku využívajú služby Audatexu okrem iného aj všetky poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie motorových vozidiel, výrobcovia a dovozcovia automobilov, väčšina autorizovaných a neautorizovaných servisov a lakovní, znalci. Obe spoločnosti sú súčasťou skupiny Solera Hodlings, popredného poskytovateľa softwaru a služieb v oblasti riadenia rizík a majetku pre automobilový a majetkový trh vrátane neživotného poistenia.