Buďte zelení v podnikaní! ZeBra 2015.

V utorok 22. septembra sa v Starej tržnici konal druhý ročník konferencie Zelená Bratislava, ktorá sa zaoberala ekologickými témami a ich vplyvom na podnikateľský sektor. 16 speakrov zo Slovenska a 1 z Nórska prezentovali prípadové štúdie aj teoretické príspevky v 4 programových blokoch: elektromobilita, energetická efektívnosť, granty na zelené projekty a zelená architektúra.

Podujatie uzavrelo tohtoročný Európsky týždeň mobility s témou „Vyber, zmeň, kombinuj“, ktorý nabádal k používaniu rôznych druhov dopravy. Práve elektromobilita bola jednou z  tém konferencie. Priamo na mieste sa predstavil nielen praktický Nissan Leaf, ale aj absolútna novinka automobil Tesla Experience, ktorú na Slovensko prináša spoločnosť Business Lease. Potešujúce sú čísla, zástupcovia spoločností upozorňujú, že elektromobily sa vyvíjajú veľmi rýchlo – Nissan Leaf bude mať čoskoro dojazd 250 km a nabitie je pri použití rýchlonabíjačky možné už v priebehu 30 minút.

K téme elektromobility vystúpil aj jeden z top speakrov konferencie Nór Magnus Borgen z medzinárodnej organizácie Bellona, ktorá sa venuje riešeniu environmentálnych problémov v rôznych častiach sveta. Práve rozvoj a propagácia elektromobility patrí medzi kľúčové témy ich agendy. Borgen zdôrazňuje nutnosť spolupráce a podpory zo strany verejných orgánov, ale tiež priamu prezentáciu elektromobilov. Vchádzali pritom z praktickej skúsenosti, kedy s prvým elektrickým autom precestovali zástupcovia organizácie celé Nórsko – v duchu hesla „kto vidí, uverí.“

Jednou z tém konferencie boli aj investície do úsporných opatrení pri prevádzkovaní budov a ďalšie spôsoby ako zefektívniť energetický manažment. V rámci podujatia sa prezentovali aj viaceré organizácie a firmy, okrem iných Asociácia poskytovateľov energetických služieb, ktorá sa venuje tzv. garantovaným energetickým službám (Energy Performance Contracting – EPC). Ide o model pri ktorom sú investície do úsporných opatrení splácané s úspor samotných.

Peter Rakovský zo spoločnosti Denkstatt predstavil nedávno ukončený projekt EKOprofit. Zameriaval sa na zlepšenie environmentálneho povedomia v spoločnostiach a priniesol konkrétne opatrenia, ktoré zodpovedajú efektívnemu narábaniu s energiou aj financiami.

Ako byť EKOfirmou? Tu je niekoľko najčastejších situácií, v ktorých môžu firmy ušetriť:

→ osvojte si nové návyky v používaní papiera (napr. úspora, recyklovanie a používanie recyklovaného papiera, druhotné využitie skartovaného papiera);

→ zlepšite svoje odpadového hospodárstva (napr. separácia odpadu, optimalizácia počtu a veľkostí nádob na odpad, používanie papierových pohárov v kávomatoch miesto plastových);

→ sledujte spotrebu energie(napr. pohybové senzory na svetelných vypínačoch, plošné vypínanie svetla v budovách);

→ optimalizujte náklady vozového parku (napr. spotreba PHM, osvojenie princípov ekologického šoférovania a cestovanie, ale aj! postupná výmena naftových dopravných prostriedkov za elektromobily).

Jednou z tém, ktoré sú v našom prostredí pomerne nové, je aj ekologické čistenie dopravných prostriedkov, budov a s tým súvisiaca téma ochrany fasád historických budov. V tejto oblasti je expertom spoločnosť Blue&Green, ktorá predstavila svoje portfólio a prezentovala sa aj na konferencii ZeBra. Majú dlhoročné skúsenosti s vývojom ekologických čistiacich prostriedkov, ale aj  s ochranou budov špeciálnymi nátermi, ktoré umožňujú predchádzať ich znečisteniu a poškodeniu.

Zelená Bratislava je príspevkom k budovaniu zeleného povedomia vo fungovaní firiem. Prináša konkrétne príklady už fungujúcich riešení s praktickými informáciami pre tých, ktorí chcú eko princípy implementovať do svojej podnikateľskej činnosti.