Pacienti s lymfómom si častokrát vypočujú zlú diagnózu, odhalil prieskum.

Liečba lymfómu veľmi napreduje – majú pacienti možnosť absolvovať liečbu inovatívnymi liekmi ? Rakovinu lymfatického systému vedia lekári v mnohých prípadoch úspešne vyliečiť. Tak ako aj pri iných ochorenia, je však dôležitá včasná diagnostika a správna liečba. Alarmujúce sú preto výsledky vlaňajšieho globálneho pacientskeho prieskumu. Na zlý prístup k diagnostike a liečbe sa sťažovalo 60 percent z asi 3500 zapojených pacientov.

Prieskum tiež odhalil nelichotivú štatistiku. Správnu diagnózu si pri prvotných prejavoch lymfómu vypočula ani nie pätina chorých (16 % ). Problémom pre pacientov s lymfómom sa za posledne roky stáva aj „ťažký“ prístup k inovatívnej liečbe!

Výsledky prieskumu realizovaného Lymphoma Coalition, ktorej členom je aj Slovensko, upozornili, že pacientov lekári diagnostikovali neskôr a menej presne ako v roku 2012. Presnú diagnostiku ochorenia počas prvých štyroch týždňov počiatočných príznakov uviedla iba tretina respondentov. Predpokladá sa, že tento zlý výsledok môže byť aj dôsledkom nízkeho povedomia o lymfóme medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Najlepšie v hodnotení znalostí dopadli japonskí lekári, najhoršie britskí.

Problémy s diagnostikou sú aj na Slovensku. Tohtoročný prieskum medzi slovenskými pacientmi ukázal, že väčšina pacientov (66,5 %) si správnu diagnózu vypočula do dvoch mesiacov. Vyše desatina (11 %) chorých však pátrala po diagnóze dlhšie ako rok. Pacienti v otvorených odpovediach upozornili na dôležitú úlohu všeobecného lekára a špecialistu v štádiu pátrania po diagnóze. Odkázali, že by uvítali ich väčšiu informovanosť o príznakoch a diagnostike hematologických malignít.

Problémom sa ukazujú byť aj úhrady pre inovatívne lieky. Krajiny, kde sa ich z verejného zdravotného poistenia hradí najmenej, ako Bulharsko, Srbsko, Slovinsko či Turecko zaznamenali nárast úmrtnosti na lymfóm. Napríklad v Bulharsku bolo z celkovo 68 liečiv schválených Európskou liekovou agentúrou hradených len 10. Na Slovensku má úhradu 31 liečiv z celkového počtu 72 registrovaných, čo predstavuje len 43 % liečiv, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Rakovina lymfatického systému najčastejšie vzniká v lymfatických uzlinách, slezine, kostnej dreni, môže sa však rozvinúť aj v iných orgánoch. Na vznik ochorenia nemajú vplyv ani časté nádchy, prechladnutie, životný štýl, stravovacie návyky či dedičnosť. Postihuje celosvetovo asi milión ľudí. Nehľadí na vek, ochorejú mladí ľudia i deti – ide o tretie najčastejšie detské onkologické ochorenie.

Lymfóm sa môže spočiatku prejavovať ako bežné ochorenie, napríklad chrípka či viróza. Príznaky však nezmiznú a nedajú sa vysvetliť žiadnym iným ochorením. Tým najčastejším sú zväčšené lymfatické uzliny. Zdurené uzliny však neznamenajú automaticky rakovinu, zväčšené môžu byť aj v dôsledku bežnej choroby. Pokiaľ však opuch nemizne, treba im venovať zvýšenú pozornosť a určite vyhľadať lekára.

Zo všetkých typov má najlepši prognózu Hodgkinov lymfóm. Najrozšírenejšie sú však non-Hodgkinove lymfómy. Kým v prípade niektorých lymfómov sa volí metóda pozorovania pacienta, v prípade tých agresívnych treba začať liečbu okamžite. V takom prípade sa využíva chemoterapia, rádioterapia, liečba cielenými liekmi – tzv. monoklonovými protilátkami a transplantácia kmeňových buniek.

Posledné roky sa zaznamenávajú veľké pokroky vo vývoji inovatívnych liekov pre malígne lymfómy. V súčasnosti sa do popredia dostávajú monoklonálne protilátky najmä na liečbu B-bunkových lymfómov . Od tohto roku majú aj slovenskí pacienti s diagnózou non-Hodkinov B-Bunkový lymfóm k dispozícii novú liečbu. Liečivo pixantrón je určené pre ťažko liečiteľných pacientov. Ide o jediný spôsob liečby tohto agresívneho lymfómu v 3. a 4 línii , kde sa klinicky dokázal pozitívny účinok na pacienta.

Napriek tomu, že ľudí s lymfómom každoročne pribúda, mnohí toto život ohrozujúce ochorenie nepoznajú. S cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na túto problematiku a podporiť pacientov v ich boji s ochorením si preto každoročne 15. septembra pripomíname Svetový deň lymfómu. Témou toho tohtoročného je „Lymfóm je rakovina, ktorú nemožno ignorovať“.

Na zlepšenie informovanosti o ochorení sa zameriava aj občianske združenie Lymfoma Slovensko. V najbližších mesiacoch organizuje niekoľko zaujímavých podujatí pre pacientov, ich blízkych, ale aj laickú verejnosť. Do Banskej Bystrice (15.9.) aj Košíc (17.10.) tak zavíta výstava “PoCity”. Bude sa aj športovať, v Raslaviciach pri Nitre sa 26. septembra uskutoční “lymfom beh”. Viac informácií možno nájsť na web stránke združenia www.lymfom.sk .