Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia mužov nad 50 rokov.

Je prirodzené, že s vekom pribúdajú aj rôzne zdravotné ťažkosti. Karcinóm prostaty sa týka pánov najmä po päťdesiatke a tomto veku patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia. Na Slovensku ročne odborníci diagnostikujú okolo 2 000 prípadov rakoviny prostaty, pričom jej výskyt má stále stúpajúci trend. Úspešná liečba pritom závisí od včasnej diagnostiky – čím skôr odborníci ochorenie odhalia, tým väčšiu má pacient šancu na plnohodnotný život. Práve na tento fakt chce tento rok upozorniť Európsky týždeň urológie.

Nečakajte na príznaky, vyhľadajte urológa!

Pravdepodobnosť výskytu karcinómu prostaty sa zvyšuje najmä s vekom, no vplývajú naňho aj iné faktory, napríklad rodinná anamnéza. „Riziko vývinu karcinómu prostaty je 2- až 3-krát vyššie, ak sa karcinóm vyskytol v prvostupňovom príbuzenstve v mladšom veku,“ hovorí Prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc., z Urologickej kliniky SZU, Bratislava. Príčina karcinómu je stále neznáma, vedci sa však intenzívne venujú výskumu na všetkých úrovniach. Najpodstatnejšie je nepodceňovať prevenciu. „Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov nad 50 rokov. Príznaky sa však často objavia až vtedy, keď je v pokročilom štádiu, preventívne lekárske prehliadky by preto mali byť v rizikovom veku samozrejmosťou,“ dodáva MUDr. Bujdák.

Čo vás čaká u lekára:

Prvou fázou diagnostiky ochorenia je štandardné zbieranie informácií, ktoré preskúma váš celkový zdravotný stav, rodinnú anamnézu a potenciálne príznaky. Nasleduje takzvané vyšetrenie pohmatom – lekár cez konečník posúdi zmeny veľkosti, konzistencie, symetrie a povrchu prostaty. Akýkoľvek podozrivý nález je dôvodom na biopsiu, čiže odobranie tkaniva. Druhým krokom je vyšetrenie krvi za účelom stanovenia úrovne hladiny prostatického špecifického antigénu (PSA). Jeho zvýšená prítomnosť v krvi hovorí o prítomnosti nádorových buniek v tele. Tretím vyšetrovacím nástrojom je biopsia, pri ktorej sa z prostaty odoberá prostredníctvom bioptickej ihly 12 vzoriek, ktoré potom dôkladne preskúmajú odborníci v laboratóriu. Výsledky biopsie bývajú známe do týždňa a sú definitívnym potvrdením alebo zamietnutím diagnózy.

Liečba karcinómu je individuálna.

Výber liečby karcinómu prostaty závisí najmä od rozsahu a rizika rozširovania ochorenia. Zvažuje sa tiež vek a zdravotný stav pacienta. V skorých fázach ochorenia niektorí lekári odporúčajú prístup „watch and wait“, pri ktorom je pacient pri pravidelných kontrolách pod drobnohľadom špecialistu, no k liečbe sa pristupuje až vtedy, ak sa stav začne zhoršovať. Pacient sa tak môže vyhnúť zbytočnej liečbe, zároveň však môže stúpnuť riziko ochorenia. Inokedy odborníci pristupujú k radikálnej prostatektómii – chirurgickému odstráneniu celej prostaty aj so semennými mechúrikmi a panvovými lymfatickými uzlinami. Ďalším liečebným postupom je vonkajšia alebo vnútorná rádioterapia. Spôsob liečby však vždy určuje odborník podľa individuálneho stavu pacienta. „Netreba zabúdať na to, že karcinóm prostaty je zhubné ochorenie. Akékoľvek nepríjemné vyšetrenie je určite prijateľnejšie ako rakovina. Pri príležitosti Európskeho týždňa urológie preto opakovane vyzývame všetkých mužov: páni, neváhajte, nestojí to za to,“ dodáva na záver Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., predseda Slovenskej urologickej spoločnosti.