Druhý pilier: presunúť alebo nechať tak?

Pokles finančných trhov a následne i negarantovaných druhopilierových fondov ste zaregistrovali. Tiež ste si položili otázku, či presunúť úspory z garantovaného do akciového fondu?

Dávať odporúčania je jednoduché, no znášať dôsledky škôd po nesprávnych radách je už problematické. Ideálne je, ak v čase poklesu trhov má sporiteľ garantovaný fond a v čase rastu má zase negarantované fondy. Presne vystihnúť tieto momenty je skôr otázkou náhody a šťastia než schopnosti rozumieť trhom.

Tak si položme otázku: Oplatí sa presunúť peniaze? Ak ide o to, že sporiteľ chce správne načasovať investíciu, tak nie. Vystihnúť najnižšie ceny je naozaj vec náhody či šťastia. Ak ide o to, či sa oplatí mať peniaze v akciovom fonde aj vtedy, keď trhy klesajú, tak odpoveď znie áno. So znižujúcou sa cenou a priebežným investovaním sa znižuje aj priemerná nákupná cena. Inak povedané, k dosiahnutiu zaujímavého zisku nebude potrebné dostať sa k pôvodným cenám akcií. A navyše, sporiteľom ide o dlhodobé a nie o krátkodobé výsledky.

A ešte raz obdobná otázka: Mám si teda presunúť úspory? Presun je o postoji k investičnému riziku. V prvom rade by si peniaze mali presunúť tí sporitelia, ktorí si uvedomujú, že strata na začiatku či v strede sporenia nie je existenčná. Kto si nechce pripustiť ani len mierny pokles hodnoty úspor, vôbec by nemal úspory presúvať. Trafiť cenové dno je totiž nemožné. A aj odborná a fundovaná rada a navyše v dobrej viere sa môže obrátiť proti radcovi, ak trhy ešte vplyvom čohosi neočakávaného klesnú. Neexistuje niečo také, že teraz treba investovať a už to pôjde iba hore (prípadne najbližší mesiac to pôjde iba hore a potom treba úspory zase presunúť). Nezabúdajte, že konanie na základe informácií vo večerných správach je už veľmi oneskorené. Trhy sa hýbu každú sekundu, presun medzi fondmi je možné robiť iba raz za deň.

Presuny by určite nemali realizovať sporitelia s averziou k investičnému riziku. Presúvať pritom netreba vždy všetky svoje úspory, ale dá sa aj iba ich časť. Nevystavia ich tak riziku v plnej miere. Koniec koncov, človek si to môže vyskúšať aj na nečisto. Začať sledovať vývoj cien fondov a presuny iba simulovať.

Dobre mienenou radou môže byť napríklad presun do akciového fondu po prudšom prepade trhov. Spätný presun by mal nasledovať hneď po náraste. Tu je dobré si uvedomiť, že ak sa ceny fondov vrátia na svoje pôvodné úrovne po 20 % poklese, fondy vtedy zarobia až 25 %.

Pavel Škriniar, analytik portálu http://www.FinancnaHitparada.sk.