Pokožka si zaslúži tú najlepšiu možnú starostlivosť.

Naša pokožka sa počas leta vysúša, stráca pružnosť, preto potrebuje správnu starostlivosť vhodným výberom kozmetiky. Ak ste si dopriali slnka viac ako je zdravé, vyskúšajte Menalind professional Olejový sprej s obsahom pantenolu od spoločnosti HATMANN-RICO, ktorý chráni suchú pokožku pred vonkajšími vplyvmi a vynikajúco regeneruje popálenú kožu.

Dá sa však použiť aj ako zvláčňujúca a zvlhčujúca emulzia na vysušenú pokožku napríklad po kúpeli alebo na ošetrovanie suchej kože. Prírodné účinné látky pantenolu a mandľového oleja podporujú regeneráciu pokožky, urýchľujú hojenie a dodávajú jej pružnosť. Jednoducho sa nanáša na pokožku a ľahko sa rozotiera.

Súťažná otázka:

V akých troch kozmetických radoch sa predáva kozmetika, ktorú vyvinula spoločnosť HARTMANN-RICO?

A/ modrý, ružový, zelený

B/ modrý, ružový, žltý

C/ modrý, žltý, biely

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 24. septembra 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – Hartmann”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 26. septembra 2015.

Troch z Vás odmeníme špeciálnym Olejovým sprejom s obsahom antenolu, ak správne odpoviete na súťažnú otázku.

Výhercovia:

  1. Jaroslav Sagan, Svidník
  2. Helena Kostolányiová, Bratislava
  3. Jaromír Miklóš, Lučenec
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.