Ľavákom sa stalo tisíckrát menej úrazov.

Pre najlepšie vystihnutie jeho potrieb je preto každé poistenie šité na mieru. Platí to obzvlášť pri poistení trvalých následkov po úraze, kedy poisťovňa prihliada aj na to, či je klient ľavák alebo pravák.

Desiatky verzus desaťtisíce

V počte poistených ľavákov a pravákov je nepomer, ktorý vyplýva z výrazne nižšieho počtu ľavákov. V počte poistných udalostí je však tento nepomer niekoľkokrát výraznejší. Napriek tomu, že ľavákov je menej desaťnásobne, stáva sa im až 1000-krát menej poistných udalostí. Svedčia o tom štatistiky Allianz – Slovenskej poisťovne, podľa ktorých sa v minulom roku pravákom stalo  56-tisíc úrazov, zatiaľ čo ľaváci poisťovni nahlásili len 56 poistných udalostí. Z úrazového poistenia najčastejšie hlásia zlomeniny, podvrtnutia kĺbov, natiahnuté svaly, pomliaždeniny a odreniny.

Pri uzatváraní poistenia trvalých následkov klient odpovedá na otázku, či je pravák alebo ľavák. To, akú ruku dominantne používa, nemá vplyv na výšku poistného. Údaj slúži pre jednoznačnosť pri odškodňovaní klienta. Pri trvalých následkoch je poistné plnenie z úrazu na ľavej ruke pre ľaváka vyššie ako plnenie z rovnakého úrazu na pravej ruke.

Život ako odraz v zrkadle

Podľa odhadov na svete žije približne 10 percent ľavákov, prevažná väčšina z nich sú muži. Prvý syndikát ľavákov založil Američan Dean R. Campbell v roku 1975. O rok neskôr zaviedol aj Svetový deň ľavákov, ktorého termín padol na 13. august. V minulosti sa spoločnosť snažila preorientovať ľavákov na používanie pravej ruky. V posledných rokoch sa od tejto praxe našťastie upustilo.