ŠKODA získala dva levy na Medzinárodnom festivale kreativity v Cannes.

Reklamné Oscary pre značku ŠKODA za kampaň „70 strážcov zimy“ získal španielsky importér automobilov ŠKODA na renomovanom Medzinárodnom festivale kreativity v Cannes hneď v dvoch kategóriách.

  1. Zlatého leva v kategórii Public Relations.
  2. Bronzového leva v kategórii marketing a reklama.

Kreatívna kampaň na model ŠKODA Octavia Scout sa zaslúžila o zachovanie školy v španielskej horskej dedine Valdelinares.

Cannes Lions International Festival of Creativity je najznámejšie svetové podujatie v oblasti reklamy. Ceny, ktoré sa na tomto festivale udeľujú – Zlaté, Strieborné a Bronzové levy – sú považované za Oscary v oblasti reklamy. Na 42. ročníku reklamného festivalu vyberala porota z približne 40 000 prihlásených projektov.

Za kampaň „70 strážcov zimy“ získala spoločnosť ŠKODA Španielsko hneď dva levy – Zlatého a Strieborného. Porotu presvedčila kreatívna a v automobilovej brandži inovatívna myšlienka prepojenia reklamy na model ŠKODA Octavia Scout s konkrétnym spoločenským projektom. V tomto prípade bola vďaka projektu zachovaná škola.

„Vysoké ocenenie pre španielske zastúpenie značky ŠKODA nás veľmi teší,“ hovorí vedúci marketingu značky ŠKODA Stefan Buscher. „70 strážcov zimy je kreatívnou, emocionálnou a modernou realizáciou automobilového marketingu, s ktorou sme sa v spoločnosti ŠKODA AUTO vydali na novú cestu, a súčasne prijímame aj spoločenskú zodpovednosť.“

Stredom pozornosti ocenenej kampane je španielska horská dedina Valdelinares. Žije v nej už len 70 obyvateľov, ktorým život sťažujú najmä tvrdé zimy. V roku 2014 hrozilo obci uzavretie základnej školy. Budúcnosť obce bola teda veľmi neistá, bez školy by ju zrejme opustili aj rodiny školopovinných detí.

Španielsky importér vozidiel ŠKODA ale dosiahol, že výrazná komunikačná kampaň v Španielsku upozornila na neistú situáciu obce. V spojení s modelom Octavia Scout získala pre obec nových obyvateľov a zabránila tak uzavretiu školy. Hlavnú úlohu v tejto záchrannej akcii pritom zohrala Octavia Scout s pohonom všetkých kolies.

V prvej fáze prezentovala ŠKODA dedinu na internetových stránkach http://www.guardianesdelinvierno.es/. Autentický film o dedine a tamojších životných podmienkach bol natočený v spolupráci všetkých 70-tich miestnych obyvateľov.

Popri autentickom vyobrazení obce sa na webovej stránke objavila aj výzva na nájdenie novej rodiny pre túto dedinu. Ako stimul ponúkla ŠKODA automobil Octavia Scout a prácu oficiálneho vodiča pre 70 strážcov zimy v obci.

Neobyčajná internetová ponuka sa stretla s veľkým ohlasom. Bolo doručených viac ako 600 žiadostí. Voľba padla na päťčlennú rodinu z Valencie, ktorá odvtedy vo Valdelinares býva. Všetky tri deti tu už chodia do školy, ktorá tak môže existovať aj naďalej.

Na záver kampane predstavila ŠKODA túto záchrannú akciu ďalším televíznym spotom, ktorého hlavným oznámením bolo, že aj vďaka automobilu ŠKODA Octavia Scout má táto dedina zase budúcnosť.

Porotu festivalu presvedčila kreatívna myšlienka, autentická realizácia, pokračovanie výuky v škole a vysoká pozornosť, ktorá bola kampani venovaná.