Pohrýzol váš pes poštára?

Domáci miláčik svojmu majiteľovi okrem každodenného potešenia prináša aj veľkú dávku zodpovednosti; za jeho zdravie, pohodlie, ale aj za to, čo vyvedie. Preto by mali chovatelia chrániť seba a svoje zviera vhodným výberom poistenia.

Člen domácnosti

Domáce zviera za člena rodiny považujú nielen samotní majitelia, ale aj poisťovňa. V poistení domácnosti od Allianz – SP sú krytí aj zvierací príbuzní a náklady spojené s ich zdravotnou starostlivosťou, pohrebom či zodpovednosťou za škodu. Za domáce zviera sa v poistných podmienkach považuje pes, mačka, fretka, hlodavec, plaz, okrasné či spevavé vtáctvo a akváriové rybičky vo vlastníctve poisteného alebo člena domácnosti, chované pre potešenie v byte či dome.

Náklady na liečenie a pohreb

Ak sa počas života domáceho zvieratka vyskytnú zdravotné problémy alebo ak zahynie, poisťovňa dokáže finančne pomôcť. Z poistenia domácnosti môžu byť uhradené náklady na liečenie a pohreb domáceho zvieraťa, musia byť však potvrdené účtovnými dokladmi. Náklady na liečenie poisťovňa hradí, len ak boli vynaložené na nevyhnutný lekársky zákrok alebo liečenie v súvislosti s úrazom domáceho zvieraťa.

V niektorých prípadoch nejde o malé náklady. Napríklad ortopedická operácia psa môže jeho majiteľa vyjsť aj na 600 eur. Náklady na pohreb sú klientovi nahradené v prípade, ak boli vynaložené na pohreb domáceho zvieraťa, ktoré zahynulo následkom úrazu. Pohreb alebo kremácia musí byť vykonaná firmou, ktorá má na takéto služby oficiálne povolenie.

Psy sa bránia útokom

Môže sa stať, že i napriek poriadnej výchove a dobrému výcviku majiteľ neodhadne správanie svojho psa, a to najmä pri psoch s voľným výbehom. Pokiaľ sa zviera cíti ohrozené, napríklad iným psom alebo nervóznym či opitým susedom, môže sa brániť útokom. V prípade, že niekoho pohryzie, škodu je možné hradiť z poistenia domácnosti majiteľa, ktorý by v ňom mal mať uzatvorené aj poistenie zodpovednosti za škodu. Krytie sa vzťahuje aj na uhryznutie cudzieho zvieraťa.