Nerobte si zo života zbytočný adrenalín.

Hovorí vám niečo alpinizmus, freeride, jachting, paragliding, parašutizmus, rafting, potápanie, skialpinizmus alebo bungee jumping? Ak ste vyznávačmi týchto extrémnych športov, nemali by ste zabudnúť na poistenie. Pri týchto športových disciplínach je totiž k úrazu vždy veľmi blízko.

Extrémne športy majú v našich končinách v posledných rokoch viac a viac priaznivcov. Ale športovanie nie je len zábava, sem-tam pri ňom dochádza aj k úrazom. Určite nechceme privolávať nešťastie, ale mali by ste si overiť, či máte v prípade úrazov spôsobených pri adrenalínových športových aktivitách nárok na výplatu poistného plnenia. Poisťovne totiž majú mnohé extrémne športy uvedené vo výnimkách, na ktoré sa nevzťahuje poistné krytie. Takže, ak sa chystáte na nejaký ten adrenalínový kúsok, dajte si na to pozor.

Magazín Forbes v spolupráci s U. S. Consumer Product Safety Commission National Electronic Injury Surveillance System zostavil rebríček najrizikovejších športov. Medzi najnebezpečnejšie disciplíny z hľadiska úrazov paradoxne patrí napríklad lyžovanie, snowboarding, plávanie, basketbal alebo cyklistika, čiže žiadne športy vyžadujúce si výkony na hranici ľudských možností. Na druhej strane však existujú disciplíny, ktoré poisťovne vôbec nechcú poisťovať, ako sú base jumping, potápanie do hĺbky viac ako 40 metrov či lietanie na rogale, pretože sú enormne nebezpečné.

Najlepšie osobne.

Poisťovne rozlišujú dve skupiny športov – bežné, na ktoré stačí obyčajné turistické cestovné poistenie a rizikové, ktoré už si musíte pripoistiť. Každá poisťovňa má vo svojich poistných podmienkach vymedzené športové aktivity, na ktoré stačí bežné poistenie, ako aj tie, na ktoré je potrebné špeciálne poistenie. Rozhodujúce je správne sa informovať u konkrétnej poisťovne, všetko si nechať podrobne vysvetliť a následne uzatvoriť také poistenie, ktoré bude pokrývať všetky potenciálne riziká. Nech už idete kamkoľvek a budete tam robiť čokoľvek, je rozumné mať poistenie ušité na mieru.

Každá poisťovňa ponúka rôzne možnosti, ako jednotlivé adrenalínové športy poistiť. Existuje okruh športových disciplín, ktoré vám poistia len niektoré špecializované poisťovne, spravidla za vyššie poistné, ktoré zodpovedá danému riziku. Určite je však vhodné dojednať si poistenie extrémnych športov vo vybranej poisťovni osobne. Konzultácia s poisťovacím odborníkom vám pomôže identifikovať možné riziká a vybrať to najlepšie riešenie. Niektoré poisťovne síce umožňujú poistiť si extrémne športy aj cez internet, ale riskujete, že si vyberiete nevhodné poistenie.

Dvojnásobné poistné.

Vedeli ste, že ak sa počas vysokohorskej turistiky zraníte mimo vyznačeného chodníka, môžete mať s vyplatením poistného plnenia problém? Preto pri dojednávaní poistnej zmluvy venujte zvýšenú pozornosť najmä výnimkám a obmedzeniam, prípadne sa na ne rovno opýtajte. Územná platnosť pripoistenia extrémnych športov sa spravidla zhoduje s územnou platnosťou cestovného poistenia, no niektoré poisťovne si uplatňujú hornú vekovú hranicu pre poistenie extrémnych športov. Dôležité je venovať pozornosť aj maximálnej výške poistnej sumy, ktorú vám poisťovne môžu vyplatiť.

„Ak si u nás klient pripoistí rizikové športy, uhradíme mu všetky nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, to znamená neodkladné ambulantné lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, prepravu do najbližšieho zdravotného strediska alebo na územie SR, sprevádzanie pri preprave dieťaťa, náklady súvisiace s návštevou chorého, predĺženie pobytu a repatriáciu. Vo vyšších balíkoch poskytujeme poistné plnenie aj v prípade trvalých následkov úrazu, smrti následkom úrazu, prípadne poistenia batožiny, ak si beriete so sebou aj športové náradie,“ hovorí Tomáš Kalivoda, riaditeľ  Groupama poisťovne a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. „Treba však počítať s tým, že v prípade pripoistenia rizikových športov sa poistné môže aj zdvojnásobniť.“ V niektorých poisťovniach to býva aj viac.

Zodpovednosť za škodu.

Extrémne športy si môžete poistiť krátkodobo na konkrétnu akciu, hoci len na jeden deň, ale aj na celý rok, ak sa svojmu adrenalínovému koníčku plánujete venovať na pravidelnej báze. Poisťovne spravidla nerobia rozdiel medzi tým, či rizikový šport robíte rekreačne alebo na profesionálnej úrovni, ani medzi tým, či ide o individuálne akcie alebo verejne organizované športové súťaže. Pri uzatváraní poistenia by ste však vždy mali dbať o to, aby bolo dojednané s ohľadom na vykonávaný druh športovej aktivity. Predídete tomu, že vám poisťovňa odmietne poskytnúť plnenie pri niektorom type úrazu.

Poistiť sa dá aj zodpovednosť za škodu na zdraví. Na to by ste nemali zabúdať, môže sa vám totiž stať, že nechtiac niekomu spôsobíte úraz, napríklad zrazíte niekoho bicyklom alebo sa v zime na zjazdovke nestihnete vyhnúť inému lyžiarovi. Výsledkom môžu byť ťažké úrazy končatín, hlavy a chrbtice. Nároky poškodenej osoby môžu byť potom kryté aj prostredníctvom cestovného poistenia. Niektoré poisťovne majú poistenie zodpovednosti za škodu zahrnuté do vyšších balíkov, u iných musíte túto vec riešiť formou pripoistenia.

Životné poistenie.

Záľuba v extrémnych športoch by sa mala odzrkadľovať aj v životnom poistení, ak ho máte, resp. ak si ho plánujete uzatvoriť. Poisťovne v prípade poistných udalostí, ktoré nastanú v rámci športových aktivít, bežne poskytujú poistné plnenie. Podmienkou však je, aby poisťovňa vedela, že danú športovú činnosť vykonávate. Aj preto sa vás poisťovňa pri dojednávaní životného poistenia bude pýtať okrem iného aj na vami vykonávané obľúbené športy. Je to preto, že zatiaľ čo futbal nemá na poistnú zmluvu vplyv, tak väčšina extrémnych športov áno.

Klient, ktorý vykonáva niektorý z extrémnych športov, samozrejme predstavuje pre poisťovňu väčšie riziko. V konečnom dôsledku to znamená, že za rovnaké poistenie bude platiť vyššie poistné ako klient, ktorý sa na extrémne športy radšej pozerá v televízii. Aj v prípade, že už máte uzatvorené životné poistenie, mali by ste poisťovňu vo vlastnom záujme informovať o tom, že ste prepadli novej vášni menom rafting. Ak to neurobíte, poisťovňa môže v prípade poistnej udalosti zredukovať výšku poistného plnenia.