Detské talenty dostanú opäť šancu trénovať pod dohľadom našej najúspešnejšej plavkyne.

Plavecký kemp Martiny Moravcovej otvára už po šiesty raz svoje brány pre slovenské športové talenty. Tohtoročného kempu sa zúčastní až 185 detí, ktorým naša najúspešnejšia plavkyňa odovzdá najnovšie odborné plavecké vedomosti. Motiváciou pre nich môžu byť aj ich predchodcovia z uplynulých ročníkov, ktorí nás už reprezentovali aj na 1. Európskych hrách v Baku. Do úzkeho výberu mladých talentov sa vďaka Nadácií Poštovej banky prostredníctvom Divokej karty dostane aj 6 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

„Kemp je pre mladých plavcov akousi motiváciou a inšpiráciou stále sa zlepšovať. Tiež je príležitosťou ako optimalizovať a vylepšiť ich plaveckú techniku. Chcela by som, aby sa Slovensko zapísalo veľkými písmenami na plaveckej mape sveta. A keďže deti sú naša nádej, snažím sa pomáhať a motivovať ich do ďalšej tvrdej práce, bez ktorej to nejde. Úspechy, ktoré prídu, sú už iba na nich a stojí za nimi systematická práca, ktorú robia po celé roky vo svojich kluboch,“ zdôrazňuje Martina Moravcová.

Naša najlepšia plavkyňa sa práci, vzdelávaniu mladých talentov a odovzdávaniu cenných skúseností venuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aktuálne získala trénerskú licenciu v USA, kde začína trénovať menšie deti, medzi ktorými nechýba ani jej 5-ročná dcérka Karolína, ktorá sa vybrala po stopách svojej mamy.

Plaveckého kempu Martiny Moravcovej sa vďaka Nadácií Poštovej banky zúčastní aj 6 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Divoké karty udeľujeme každoročne pre šesť detí z celého Slovenska. Rozhodnutiu, kto kartu získa, a teda sa zúčastní kempu zadarmo, predchádza dlhodobé a intenzívne vyhodnocovanie všetkých žiadostí, ktorých sme tento rok dostali rekordné množstvo. Veríme, že opäť prinesieme týmto deťom nezabudnuteľný zážitok, a najmä cenné informácie a skúsenosti, ktoré ich posunú vpred v ich obľúbenom športe,“ hovorí Hana Gendiarová, správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY.sdcdede

Mladé talenty, ktoré sa kempu zúčastnili v minulých ročníkoch, pretavili svoje snaženie a získané vedomosti aj na medzinárodnej úrovni. Títo plavci nás napríklad reprezentovali aj na 1. Európskych hrách v Baku alebo na Európskom olympijskom festivale mládeže.

Tohtoročný letný plavecký kemp sa už tradične uskutoční v piešťanskom hoteli SOREA Sĺňava, v termíne od 28. júla do 21. augusta 2015. Počas troch letných turnusov získajú slovenské športové talenty množstvo teoretických i praktických vedomostí, ktoré ich môžu posunúť ďalej v ich športovej kariére. Mladí plavci pod dohľadom dovedna ôsmich skúsených trénerov absolvujú vysokokvalitné a profesionálne tréningy. Zároveň ich čaká aj bohatá teoretická príprava, počas ktorej získajú hlbšie poznatky o plaveckej technike a trendoch v tréningovej príprave. Nemenej dôležité budú prednášky o športovej výžive a správnych stravovacích návykoch, ktoré im priblíži aj Igor Bukovský, špecialista na zdravú výživu. Správna strava a pohyb sú pre deti najlepším základom, ba až nevyhnutnosťou pri budovaní imunity. Práve tejto sféry sa počas 6. ročníka plaveckého kempu dotkne imunologička Katarína Bergendiová, ktorá bude slovenským talentovaným plavcom v kempe robiť aj testy spirometrie.

Od tých najlepších odborníkov sa taktiež dozvedia dôležité informácie o športovej psychológii, ktoré obohatí Martina svojimi praktickými skúsenosťami. Tréningový program budú mať nádejní plavci doplnený aj o pilates, či zaujímavý voľnočasový program.